Henrik er jurist: Tilbage i Skatteministeriet efter 29 år

Henrik er jurist og arbejder i et lovgivningskontor i Skatteministeriet. Men han har også været ansat i Skatteministeriet tidligere tilbage i 1983-88, inden han valgte at gå ind i revionsbranchen og advokatbranchen, hvor han var i 29 år. Det har givet masser af erfaring, som Henrik i dag trækker på i sin nuværende stilling.

Lovgivning, der er til at forstå
For Henrik betyder de mange år som konsulent i revionsbranchen, at han fokuserer på at gøre lovgivningen forståelig og anvendelig, samtidig med at den er dækkende.

Det handler først og fremmest om at udarbejde enkle og forståelige regler. Gør man det, så bliver det nemmere at forstå, og det bliver nemmere at administrere. Og når folk forstår tingene, så tror jeg i højere grad, at de også retter sig efter dem,” fortæller Henrik.

DSC00451

Tilbage på den anden side af bordet
Netop erfaringen fra arbejdet som konsulent uden for Skatteministeriet bidrager med noget særligt til Henriks faglighed.

Min erfaring med skattelovgivning strækker sig ikke kun til et kendskab om reglerne, men også hvordan de fungerer i praksis. En stor del af mit nuværende arbejde handler også om at vurdere, hvorvidt lovgivningen ’holder vand’ i virkeligheden. Og her er mange af de erfaringer, jeg har fået med i bagagen fra mine år uden for Skatteministeriet, meget anvendelige,” fortæller han.