Christian er formand for personaleforeningen

Christian er cand.scient.pol. og sidder i et af departementets forretningskontorer. Han har været ansat i tre og et halvt år, og jobbet i Skatteministeriet er hans første job som færdiguddannet.

Christian er cand.scient.pol. og sidder i et af departementets forretningskontorer. Jobbet i Skatteministeriet er hans første job som færdiguddannet.

I mit kontor sidder vi specifikt med ejendomsområdet, hvor der er to store politiske forlig om nye ejendomsvurderinger og nye boligskatteregler, der skal implementeres i de kommende år. Vi er bindeleddet til de højere niveauer i departementet og i sidste ende Folketinget, som skal sikre, at det politikerne på Christiansborg har besluttet og aftalt, også bliver ført ud i livet,” forklarer Christian.

Mød En Medarbejder (Christian)

Det sociale motiverer
Et godt arbejdsmiljø betyder meget for Christian. Han er tilflytter fra Aarhus og havde ikke et stort netværk, da han i sin tid flyttede til København. Derfor er de gode kollegiale relationer helt centrale for ham. Af den grund valgte Christian også at engagere sig i departementets personaleforening, som han i dag er formand for.

Når man bruger så meget tid sammen med sine kollegaer, er det vigtigt, at man også svinger godt socialt med dem. Det gør det bare sjovere at gå på arbejde. Jeg synes, det er utroligt sjovt at være med til at planlægge fredagsbarer og andre sociale arrangementer for mine kollegaer, og igennem personaleforeningen har jeg lært rigtig mange at kende, som jeg ellers ikke arbejder direkte sammen med til hverdag,” fortæller han.