Skatteministeriet
15. januar 2014

L81 (Folketingsåret 2010-11)

Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L81 (Folketingsåret 2010-11)

(Ændring af skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere)

Det er i aftalen mellem regeringspartierne, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om finansloven for 2011 aftalt at gøre den særlige skatteordning for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere (forskerskatteordningen) enklere og at forbedre mulighederne for at tiltrække udenlandske eksperter til opgaver, der varer mere end tre år. Flere højt kvalificerede medarbejder er med til at styrke danske virksomheders konkurrenceposition i en stadigt mere global verden og dermed til at øge vækstmulighederne i dansk økonomi.

Regeringen foreslår derfor, at det bliver muligt at anvende forskerskatteordningen i fem år til en bruttoskattesats på 26 pct. I dag betales enten 25 pct. i tre år eller 33 pct. i fem år. Samtidig foreslås det, at den periode, hvor man skal have været ude af dansk skattepligt for at kunne anvende forskerskatteordningen, forlænges fra tre år til 10 år.

Forslaget er blevet til i enighed mellem partierne bag finanslovaftalen for 2011 og partierne bag jobplanen fra februar 2008. Partierne bag jobplanen er regeringspartierne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance.

Lovforslaget skønnes samlet set at være provenuneutralt.

Forslaget skønnes at medføre administrative omkostninger i størrelsesordenen 1,5 mio. kr. til systemmæssige tilretninger. Lovforslaget skønnes ikke at have EU-retlige konsekvenser.

Yderligere henvendelse: Specialkonsulent Erik Jørgensen, tlf. 33924409

Høring / Folketingets hjemmeside