Skatteministeriet
15. januar 2014

L78 (Folketingsåret 2010-11)

Forslag til lov om ændring af ligningsloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L78 (Folketingsåret 2010-11)

Folketinget har den 17. december 2010 vedtaget L 78. Det vedtagne lovforslaget er en del af aftalen om finansloven for 2011, der blev indgået den 8. november 2010 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne.

Med Aftale om Forårspakke 2.0 blev der gennemført en modernisering af reglerne for beskatning af personalegoder via indførelsen af multimediebeskatningen. Multimediebeskatningen indebærer, at hvis en ansat får stillet telefon, computer eller internetadgang til rådighed for privat benyttelse, bliver den ansatte beskattet af et årligt beløb på 3.000 kr. Typisk vil værdien af fri telefon, en computer med tilhørende internetforbindelse eller begge dele overstige udgifter til multimediebeskatningen. Det gælder dog ikke nødvendigvis for ægtepar, hvor begge betaler multimedieskat.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er derfor enige om, at halvere multimedieskatten for den ene ægtefælle i de husstande, hvor begge ægtefæller har arbejdsgiverbetalte multimedier. Konkret udformes skatterabatten således, at det skattepligtige multimediebeløb reduceres med 25 pct. for begge ægtefæller, når begge ægtefæller beskattes. Det svarer til en halvering af skattebetalingen for den ene ægtefælle i forhold til de nugældende regler.

Det er dog en betingelse for at opnå nedsættelse, at ægtefællernes samlede skattepligtige værdi af multimedier udgør 4.000 kr.

Initiativet indebærer et provenutab på ca. 100 mio. kr. årligt.

Lovforslaget blev vedtaget med stemmer fra Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Kristian H. Hansen (UFG), mens Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Enhedslisten stemte imod forslaget.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Annemette Ottosen, tlf. 33924467

Høring / Folketingets hjemmeside