Skatteministeriet
15. januar 2014

L73 (Folketingsåret 2010-11)

Forslag til lov for Grønland om visse spil - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L73 (Folketingsåret 2010-11)

Folketinget vedtog i juni 2010 nye spillelove for Danmark (lov nr. 698 af 25. juni 2010 om afgifter af spil og lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil). De nye spillelove gælder ikke for Grønland. Grønland har selv overtaget nogle spil, herunder gevinstgivende spilleautomater, kasinoer og almennyttige lotterier. Imidlertid er lotteri, væddemål, lokale hestevæddemål og online kasinospil omfattet af rigslovgivning, og lovforslaget indeholder regler for disse spil i Grønland.

Forslaget betyder, at Grønland følger den danske model for delvis liberalisering. Det indebærer, at Danske Spil beholder monopolet på udbud af lotteri i Grønland, mens udbuddet af væddemål og onlinekasinospil liberaliseres. Ifølge forslaget er det kun udbydere med flerårig tilladelse til udbud i Danmark, der kan få tilladelse til at udbyde de tilsvarende spil i Grønland. Herudover foreslås, at udbydere etableret i Grønland kan få mindre 1-årige tilladelse til udbud i Grønland (f.eks. grønlandske medier).

Den foreslåede regulering af spillene udbudt i Grønland svarer stort set til den danske.

I dag får Grønland overskuddet fra Danske Spils udbud af spil i Grønland til uddeling til de grønlandske overskudsmodtagere. Det foreslås, at der fremover betales afgifter af spiludbuddet på linje med udbuddet i Danmark, samt at disse afgifter indbetales til den danske stat. I stedet afsættes et beløb til Grønland på finansloven svarende til det af Danske Spil sidst overførte beløb til Grønland.

Lovforslaget indeholder en bestemmelse, hvorefter loven skal sættes i kraft af skatteministeren. Det er hensigten, at bestemmelserne i loven skal træde i kraft på samme tidspunkt, som de danske spillelove træder i kraft.

Ud over reglerne om spil i Grønland indeholder lovforslaget nogle små tekniske ændringer i de danske spillelove.

Forslaget, om at udlodning af midler til Grønland fremover sker via de årlige finanslove, vil være provenuneutralt for Grønlands Selvstyre, da beløbet fastsættes svarende til overskuddet for regnskabsåret 2010, der udloddes i 2011. Beløbet reguleres med forbrugerprisindekset. Herudover indeholder forslaget en bestemmelse om, at finansministeren og skatteministeren inden 1. januar 2016 skal afgive en redegørelse med henblik på eventuel revision af størrelsen af beløbet til Grønlands Selvstyre.

Forslaget skønnes ligeledes provenuneutralt for den danske statskasse.

Landstinget i Grønland forventes medio november 2010 at vedtage et beslutningsforslag om, at lovforslaget kan vedtages af folketinget. Beslutningsforslaget kan ses som bilag 1 i lovforslaget.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Lone Lau-Jensen, tlf. 33924837

Folketingets hjemmeside