Skatteministeriet
15. januar 2014

L31 (Folketingsåret 2010-11)

Forslag til lov om ændring af toldloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L31 (Folketingsåret 2010-11)

(Kontrol med likvide midler, kontrolanlæg ved landfaste forbindelser til udlandet og hjemmel til anvendelse af kropsscannere i forbindelse med personeftersyn)

Der er konstateret behov for at justere toldloven med henblik på bekæmpelse både af den grænseoverskridende kriminalitet og mindre alvorlige lovovertrædelser. Det drejer sig for det første om kontrollen med likvide midler, som rejsende medbringer ved indrejse i, udrejse fra eller transit gennem Danmark, samt likvide midler, der sendes til eller fra Danmark med post eller kurérvirksomhed (uledsagede forsendelser).

Med den vedtagne lov udvides således adgangen til at tilbageholde likvide midler til en værdi af mindst 75.000 kroner, når disse medbringes af rejsende, som ikke anmelder beløbet til SKAT. Midlerne kan i henhold til den vedtagne lov tilbageholdes, hvis det må frygtes, at de stammer fra eller vil blive brugt til en lovovertrædelse - eller for at give SKAT mulighed for at gennemføre en nærmere undersøgelse af, om de likvide midler kan sættes i forbindelse med lovovertrædelser. Også likvide midler, der sendes med post eller med en kurérvirksomhed, bliver nu omfattet af disse regler.

Herudover er det fundet nødvendigt at indføre hjemmel til, at SKAT kan kræve, at der uden udgift for SKAT ved landfaste forbindelser mellem Danmark og udlandet stilles indretninger til rådighed for fysiske undersøgelser af transportmidler og personer.

Endvidere åbnes der med den vedtagne lov for anvendelse af den nyeste teknologi inden for såkaldt kropsscanning, som gør det muligt at tage røntgenbilleder af de rejsende frem for at kropsvisitere dem.

Loven træder i kraft 1. januar 2011.

Loven blev den 17. december 2010 vedtaget af samtlige partier i Folketinget med undtagelse af Liberal Alliance.

Yderligere henvendelse: Specialkonsulent Dmitri Weil, tlf. 72 38 28 37

Høring / Folketingets hjemmeside