Skatteministeriet
14. januar 2014

L123 (Folketingsåret 2010-11)

Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L123 (Folketingsåret 2010-11)

Folketinget har den 5. april vedtaget en række justeringer af tinglysningsafgiftsloven, vedtaget med 111 stemmer for forslaget (V, S, DF, SF, KF, RV, EL, LA, UFG)  og ingen stemmer imod. Ingen udlod at stemme.

Der er tale om visse moderniseringer og forenklinger. Der gennemføres visse tilpasninger som følge af overgangen til digital tinglysning. Bl.a. vil der efter loven være mulighed for tilbagebetaling af afgift, hvis samme dokument er blevet tinglyst flere gange ved en fejl, og der indføres afgiftsfrihed i visse specielle situationer. Der indføres også mulighed for tilbagebetaling af tinglysningsafgift, hvis ejendomsværdien efterfølgende nedsættes som følge af en klage over ejendomsvurderingen. Endvidere sker der forenkling af beregningsmetoden for tinglysningsafgift ved omlægning af eksisterende pantsikrede lån, og man forenkler proceduren ved hel eller delvis afgiftsfri tinglysning af et nyt pantebrev på grundlag af et eksisterende tinglyst ejerpantebrev.
Ændringerne træder i kraft den 1. maj 2011. Dog træder ændringen om en forenklet beregningsmetode ved låneomlægning først i kraft den 1. august 2011. For en mere udførlig beskrivelse af ændringerne henvises til SKATs nyhedsbrev herom: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1943279&vId=0

Det vedtagne lovforslag kan læses på folketinget hjemmeside:

http://www.ft.dk/samling/20101/lovforslag/L123/som_vedtaget.htm#dok

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig Annette Pedersen, telefon 7237 0657

Folketingets hjemmeside