Skatteministeriet
14. januar 2014

L122 (Folketingsåret 2010-11)

L 122 - Forslag til lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatnings-overenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L122 (Folketingsåret 2010-11)

(Overgangsregler for danske tjenestemandspensionister m.fl.)

Lovforslaget er nu vedtaget. Det har to formål.

For det første udvides den gældende overgangsregel for de pensionister, som var hjemmehørende i Frankrig den 28. november 2007 og som senest den 31. december 2008 var begyndt at modtage dansk pension, så de pågældende kan få den danske skat af deres danske tjenestemandspension nedsat med den franske skat af denne pension.

Disse personer betalte også dansk skat af den danske tjenestemands-pension inden opsigelsen af overenskomsten med Frankrig. Opsigelsen medførte, at de nu også skal betale fransk skat af denne pension.

Frankrig har ikke en generel regel om lempelse af dobbeltbeskatning, når personer og selskaber i Frankrig modtager indkomst fra udlandet, og det pågældende andet land også beskatter indkomsten. 

Loven om opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne havde derfor oprindeligt en regel om dansk dobbeltbeskatningslempelse af dansk tjenestemandspension for de personer, som allerede var omfattet af fransk skattefritagelse af denne pension efter den daværende overenskomst. Reglen skulle medføre, at disse personer efter opsigelsen ikke skulle betale fuld skat af samme indkomst til begge lande.

Reglen blev senere ophævet, idet Frankrig havde bebudet at ville indføre en fransk regel om dobbeltbeskatningslempelse af indkomst fra Danmark. Da Frankrig indførte denne regel, omfattede den imidlertid ikke pension.

Den danske regel om dobbeltbeskatningslempelse af tjenestemandspensioner genindføres nu. 

Den ny regel omfatter ikke danske tjenestemandspensionister i Spanien, idet Spanien følger den internationale praksis om, at dobbeltbeskatning af indkomst skal lempes af den stat, hvor indkomstmodtager er hjemmehørende. Spanien har derfor - ligesom andre lande, f.eks. Danmark - en generel regel om dobbeltbeskatningslempelse.

For det andet indføres en ny overgangsregel, så personer, som var hjemmehørende i Frankrig eller Spanien den 28. november 2007 og ansat med base i København af SAS og tilsvarende andre internationale luftfarts- eller skibsfartskonsortier til arbejde ombord på fly eller skibe i internationale trafik, ikke skal betale dansk skat af deres løn for dette arbejde.

Inden opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne betalte disse personer ikke dansk skat af deres løn fra SAS. De betalte derimod skat til Frankrig, henholdsvis Spanien. Opsigelsen af overenskomsterne medførte, at de pågældende personer skal betale dansk skat af lønnen.

Den ny overgangsregel vil medføre, at de pågældende personer bevarer den hidtidige skattemæssige stilling. 

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Sven Ulstrup, telefon 7237 3418

Folketingets hjemmeside