Skatteministeriet
14. januar 2014

L111 (Folketingsåret 2010-11)

Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L111 (Folketingsåret 2010-11)

(Fedtafgiftsloven)

Torsdag den 17. marts 2011 blev fedtafgiftsloven vedtaget af et bredt flertal i Folketinget.

Loven er en udmøntning af "Forårspakke 2.0.", idet den gennemfører en afgift på mættet fedt i visse fødevarer.

Overordnet set har fedtafgiften til formål at tilskynde til bedre kostvaner og dermed styrke befolkningens sundhed. Ved at lægge en afgift på mættet fedt i kød, fede mejeriprodukter, animalsk fedt, spiseolier, margarine og smørbare blandings­produkter tilskyndes befolkningen til at vælge varer med et lavere indhold af mættet fedt, eksempelvis mager ost frem for fed ost. Jo højere indhold af mættet fedt, jo højere afgift.

De fødevarer, som omfattes af loven, er primære kilder til danskernes indtag af mættet fedt. Afgiften er fastsat til 16 kr. pr. kg mættet fedt i fødevaren.

Der er fastsat en bagatelgrænse, således at fødevarer med et indhold af mættet fedt på 2,3 pct. og derunder friholdes for afgiften. Bagatelgrænsen betyder, at bl.a. mælk ikke omfattes af afgiften, hvilket er i overensstemmelse med de ernærings­mæssige anbefalinger, hvorefter småbørn skal drikke mælk.

Derudover er der fastsat en registreringsgrænse, således at små producenter eller importører af de pågældende fødevarer ikke skal registreres, opgøre og afregne afgift. Virksomheder med en årlig omsætning af afgiftspligtige fødevarer på 50.000 kr. ekskl. afgift skal således ikke registreres.

For at ligestille danske og udenlandske fødevarer, er der endvidere fastsat en dæknings­afgift, som det også kendes fra chokolade- og sukkerafgiftsloven. Det vil sige, at fødevarer, der importeres her til landet, bliver pålagt fedtafgift på samme måde, som der skal betales fedtafgift ved produktion af danske fødevarer.

Loven følger i høj grad struktur og indhold i de øvrige punktafgiftslove.

Samtidig stiger afgiften på bordvin med 73 øre pr. liter fra 6,14 kr. til 6,87 kr. pr. liter. Afgiften er fastsat ud fra, at den bordvin, der sælges i Danmark har en gennemsnitlig alkoholstyrke på 12 pct. Da der i dag sælges flere vine med en alkoholstyrke på mellem 13 og 14,5 pct., er beregningsgrundlaget nu opjusteret fra 12 til 13,5 pct. for at bibeholde samme beskatning af den alkohol, som er i vinen.

Ændringen af vinafgiften medfører, at tillægsafgiften for vinbaserede alkohol­soda­vand samtidig er justeret ned for at bevare balancen mellem øl-, vin- og spiritus­base­rede alkoholsodavand. Forhøjelsen af vinafgiften medvirker endvidere til, at afgiften på mættet fedt kan holdes nede på 16 kr. pr. kg.

Loven bidrager samlet set til finansiering af Forårspakke 2.0. som forudsat med et årligt varigt provenu på ca. 1,5 mia. kr. inkl. moms.

Loven træder i kraft den 1. oktober 2011.

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne høring kan rettes til Jeanette Rose Hansen tlf.nr. 33 92 44 29 eller Thorbjørn Christensen tlf. nr. 33 92 47 73 eller Matilde Fischer tlf. nr. 33 92 45 38 (vinafgift).

Høring / Folketingets hjemmeside