Skatteministeriet
14. januar 2014

Lovforslag 2010-11

Oversigt over Skatteministeriets lovforslag i folketingsåret 2010-11.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Lovforslag 2010-11

Under "Høring" kan du finde høringsmaterialer (inkl. resuméer) og høringssvar. Under "Folketingets hjemmeside" kan du finde Folketingets behandlinger af forslaget.

 L 208 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og lov om hjemmeservice
 
(Forsøgsordning med fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet) Resumé. 
Resumé  / Folketingets hjemmeside 

L 196 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter
(Skattefritagelse for mindre personalegoder, rigsfællesskabsfradrag, skattefritagelse for nedrivningsstøtte m.v.) 
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside 

L 195 - Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om tobaksafgifter, lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. og forskellige andre love
(Ændring af afgift på erhvervenes energiforbrug m.v., forkortelse af kredittider for tobaksafgift og lempelse af ølmoderationsordningen) 
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside 

L 194 - Forslag til lov om ændring af aktieavance-beskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og selskabsskatteloven
(Skattefritagelse for gevinst og udbytte af iværksætteraktier m.v.) 
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside 

L 132 - Forslag til lov om dobbeltbeskatnings-overenskomst mellem Danmark og Kuwait
Formålet med lovforslaget er at indhente Folketingets samtykke til, at regeringen tiltræder en dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Kuwait
ResuméFolketingets hjemmeside 

L 131 - Forslag til lov om dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Cypern
Formålet med lovforslaget er at indhente Folketingets samtykke til, at regeringen tiltræder en ny dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Cypern. 
Resumé  / Folketingets hjemmeside 

L 123 - Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven
Lovforslaget lægger op til en række justeringer af tinglysningsafgiftsloven 
ResuméFolketingets hjemmeside 

L 122 - Forslag til lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatnings-overenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien(Overgangsregler for danske tjenestemandspensionister m.fl.) 
Resumé  / Folketingets hjemmeside 

L 121 - Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, dødsboskatteloven og kursgevinstloven
(Forbedring af etablerings- og iværksætter-kontoordningerne m.v.)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 111 - Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer
(Fedtafgiftsloven)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside 

L 95 - Forslag til Lov om ændring af lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter, lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børnefamilieydelse og lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister
(Effektivisering af inddrivelsen af gæld til det offentlige)
ResuméFolketingets hjemmeside

L 84 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love
(Opfølgning på harmoniseringen af selskabers aktie-afkastbeskatning m.v.) 
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside 

L 81 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven
(Ændring af skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere) 
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside 

L 80 - Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, -registreringsafgiftsloven, momsloven og forskellige andre love
(Ændrede fordelingsregler på kraftvarmeområdet, forøgelse af fradrag for moms på hotelydelser og færdselsskadede køretøjer).
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 79 - Forslag til Lov om ændring af lov om en børnefamilieydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag
(Optjeningsprincip for børnefamilieydelse og børnetilskud, forbedret kontrol og udvidet modregningsadgang ved udbetaling af børnefamilieydelse)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside 

L 78 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven
(Ægtefællerabat for multimediebeskatningen)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside 

L 77 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven
(Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)
Resumé  / Folketingets hjemmeside 

L 76 - Forslag til lov om ændring af pensionsafkast-beskatningsloven, pensions-beskatningsloven og forskellige andre love
(Forlængelse af ratepensionsordninger under udbetaling, justering af reglerne for pensionsordninger med løbende udbetalinger og krav til placering af midlerne i godkendte udenlandske pensionsordninger m.v.) 
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside 

L 75 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love
(Indberetning af indtægter fra sommerhusudlejning kombineret med forhøjet bundfradrag, ophævelse af fradrag for tobaksudgifter m.v.)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside 

L 74 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven
(Investering i vedvarende energi)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside 

L 73 - Forslag til lov for Grønland om visse spil
Folketinget vedtog i juni 2010 nye spillelove for Danmark
Resumé  / Folketingets hjemmeside 

L 31 - Forslag til lov om ændring af toldloven
(Kontrol med likvide midler, kontrolanlæg ved landfaste forbindelser til udlandet og hjemmel til anvendelse af kropsscannere i forbindelse med personeftersyn)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside 

L 23 - Forslag til ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven, tobaksafgiftsloven og forskellige andre love
(Fremrykning af forhøjelse af lønsumsafgiften for finansielle virksomheder, afgiftsfritagelse for undervisning på professionshøjskoler, justering af renten af registreringsafgift ved forholdsmæssig betaling i forbindelse med leasing m.v. samt tekniske ændringer bl.a. som følge af ændret EU-lovgivning)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside