Skatteministeriet
17. januar 2014

L75 (Folketingsåret 2009-10)

Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L75 (Folketingsåret 2009-10)

(Forlængelse af ordningen om midlertidig udskydelse af betalingsfristerene for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag)

Som led i finanslovsaftalen for 2010 er regeringen og Dansk Folkeparti blevet enig om at forlænge ordningen med længere kredittider for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Baggrunden for forlængelsen af den midlertidige ordning er, at selvom forholdene på de finansielle markeder er forbedret, så er situationen endnu ikke normaliseret.

Betalingsfristerne er tidligere blevet forlænget med 30 dage og fristerne er siden august 2009 gradvist forkortet med 6 dage måned for måned. I dag er betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag således gennemsnitligt 12 dage længere end efter de sædvanlige frister.

Den 3. december 2009 har Folketinget vedtaget at fastholde de længere kredittider for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag på det nuværende niveau et år frem. Enhedslisten stemte imod lovforslaget og De Radikale Venstre stemte hverken for eller imod lovforslaget. Alle de øvrige partier i Folketinget stemte for lovforslaget.

Med loven fastfryses forlængelsen af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag på det nuværende niveau frem til november 2010. Herefter skal de forlængede kredittider gradvist afvikles over de følgende to måneder, således at betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag følger de sædvanlige frister fra december 2010 og frem.

Lovforslaget skønnes at udskyde betalinger på 21,25 mia. kr. om måneden i 2010. Det samlede rentetab for staten skønnes at udgøre 525 mio. kr. Forslaget medfører, at store virksomheders betaling af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag vedrørende december 2009 udskydes fra 2009 til 2010. Herved reduceres statens indtægter i 2009 med ca. 19,25 mia. kr. og forøges tilsvarende i 2010.

Loven stadfæstes og offentliggøres umiddelbart efter vedtagelsen sådan, at loven har virkning inden den 7. december 2009, som er dagen for den første betalingsfrist, der efter forslaget ønskes udskudt.

Yderligere henvendelse: Specialkonsulent Bjørg Lilja, tlf. 3392 4760

Høring / Folketingets hjemmeside