Skatteministeriet
17. januar 2014

L24 (Folketingsåret 2009-10)

Forslag til lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L24 (Folketingsåret 2009-10)

(Grøn omlægning af bilbeskatningen - II)

Lovforslag nr. L 24 om grøn omlægning af bilbeskatningen - II er nu vedtaget af Folketinget.

Lovforslag L 24 om grøn omlægning af bilbeskatningen - II er vedtaget af Folketinget den 18. december 2009.

Lovforslaget har følgende fire elementer:

1)      Overførsel af varebiler, der er registreret første gang den 18. marts 2009 eller senere, fra beskatning efter vægt til beskatning efter brændstofforbrug.

2)      Ændrede regler for beregning af registreringsafgift af taxaer.

3)      Ændrede satsreguleringsbestemmelser vedr. registreringsafgift.

4)      Indførelse af et partikeludledningstillæg for dieseldrevne personbiler uden partikelfilter og for dieseldrevne varebiler, der er registreret første gang den 18. marts 2009 eller senere, uden partikelfilter. 

Under Folketingets behandling er lovforslaget opdelt i to lovforslag med numrene L 24 A og L 24 B. Det er sket ved, at forslaget om et partikeludledningstillæg er udskilt til et selvstændigt lovforslag.

Herefter træder de regler, der er nævnt ovenfor under nr. 1-3, i kraft den 1. januar 2010.

Partikeludledningstillægget indføres først fra den 1. april 2010.

Dog vil Færdselsstyrelsen allerede fra årsskiftet udstede en bekendtgørelse om godkendelse af eftermonterede partikelfiltre, således at eftermonterede partikelfiltre kan godkendes af synsvirksomhederne fra årsskiftet.

Nærmere information om Færdselsstyrelsens bekendtgørelse kan findes på Færdselsstyrelsens hjemmeside www.fstyr.dk.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Claus Kargo, tlf. 3392 4424

Folketingets hjemmeside