Skatteministeriet
17. januar 2014

L22 (Folketingsåret 2009-10)

Forslag til lov om ændring af pensionsafkast-beskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L22 (Folketingsåret 2009-10)

(Justeringer af pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven, udbytteskat i skattefritagne dødsboer samt tekniske justeringer af Forårspakke 2.0)

Folketinget har den 3. december 2009 vedtaget lovforslag L 22. Det vedtagne forslag indeholder først og fremmest en række tekniske ændringer af den ny pensionsafkastbeskatningslov, der blev vedtaget af Folketinget i december 2007. Der er tale om ændringer, som pensionsbranchen har ønsket, således at der sikres mere smidige regler for pensionsbranchen i den nye pensionsafkastbeskatningslov fra 2010. Med det vedtagne lovforslag justeres reglerne for indeholdelse af pensionsafkastskat for forsikringer uden ret til rentebonus, reglerne om forrentning af overtræk på pensionskonti i forbindelse med afregning af pensionsafkastskatten, reglerne for betaling af pensionsafkastskat i forbindelse med ophævelse af pensionsordninger og reglerne, der regulerer pensionsafkastbeskatningen ved ophør af fuld skattepligt for personer.

Desuden er der foretaget enkelte justeringer af pensionsbeskatningsloven, herunder af overgangsreglerne knyttet til 100.000 kr.'s-loftet for indbetalinger til ratepensioner og ophørende livrenter, der blev gennemført i Forårspakke 2.0. Blandt andet er selvstændigt erhvervsdrivende sikret mere smidige overgangsregler for indbetalinger, der sker i 2009.   

Endvidere er der genindført hjemmel til, at indeholdt udbytteskat i skattefritagne dødsboer ikke udbetales til boet.

Endelig er der med forslaget gennemført en række mindre, tekniske justeringer af Forårspakke 2.0.

Lovforslaget blev vedtaget enstemmigt.

Kontaktpersoner: Konsulent Hardy Pedersen, tlf. 32 92 45 02, og konsulent Anders Nielsen, tlf. 33 92 44 87.

Høring / Folketingets hjemmeside