Skatteministeriet
17. januar 2014

L208 (Folketingsåret 2009-10)

Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L208 (Folketingsåret 2009-10)

Folketinget har i dag vedtaget lovforslag nr. L 208 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (Afskæring af fradragsret for nye indbetalinger til en kapitalpension efter udbetaling af en kapitalpension, undtagelse af indeksordninger fra loftet på 100.000 kr. for fradragsberettigede indbetalinger m.v.).

Med lovforslaget forhindres for det første utilsigtet brug af reglerne om nedbringelse af indkomstgrundlaget for tildeling af sociale ydelser ved indbetaling på en kapitalpension. Det sker ved at nogle regler, der blev ophævet i forbindelse med Forårspakke 2.0, genindføres. Reglerne går ud på, at når der er sket udbetaling af en kapitalpension eller en del heraf efter, at efterlønsalderen er nået, er der ikke fradragsret for indbetalinger på en kapitalpension i de efterfølgende indkomstår.

Med lovforslaget fritages for det andet indeksordninger fra fradragsloftet på 100.000 kr. for årlige indbetalinger på ratepensioner og ophørende livrenter.

Lovforslagets bestemmelser om indeksordninger har virkning fra og med indkomståret 2010. Bestemmelserne om, at der ikke er fradragsret for indbetalinger på en kapitalpension i de efterfølgende år, har virkning for indbetalinger, der foretages den 14. april 2010 eller senere.

Lovforslaget blev vedtaget med stemmer fra Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance. Enhedslisten stemte hverken for eller imod lovforslaget.

Kontakt: Fuldmægtig Peter Hansen, tlf. 3395 1758

Høring / Folketingets hjemmeside