Skatteministeriet
17. januar 2014

L18 (Folketingsåret 2009-10)

Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Serbien - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L18 (Folketingsåret 2009-10)

Så er det vedtaget

Folketinget har vedtaget lovforslag L 18 om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst med Serbien.

Med loven indhentes Folketingets samtykke til, at regeringen tiltræder en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Serbien. Overenskomsten blev undertegnet den 15. maj 2009 og træder i kraft, når begge lande har tiltrådt den. Serbien har allerede tiltrådt den nye overenskomst, og dansk tiltrædelse vil blive meddelt inden udgangen af indeværende år. Den nye dobbeltbeskatningsoverenskomst vil hermed finde anvendelse fra og med 2010.

Overenskomsten afløser i forholdet mellem Danmark og Serbien den dobbeltbeskatningsoverenskomst, der i 1981 blev indgået mellem Danmark og det daværende Jugoslavien.

Overenskomsten indeholder regler for, hvornår Danmark henholdsvis Serbien kan beskatte forskellige former for indkomst, som en person, der er hjemmehørende i den ene stat (bopælssta­ten), modtager fra den anden stat (kildestaten), og om hvordan dobbeltbeskatning undgås.

Efter overenskomsten kan kildestaten højst beskatte udbytter udloddet fra et datterselskab til et moderselskab med 5 pct., når moderselskabet ejer mindst 25 pct. af kapitalen i datterselskabet. I alle andre tilfælde kan kildestaten beskatte udloddede udbytter med 15 pct.

Renter og royalties kan beskattes i kildestaten med 10 pct., hvis den retmæssige ejer er hjemmehørende i den anden stat. Renter kan dog ikke beskattes i kildestaten, hvis modtageren er den anden stat, dennes centralbank eller nogen offentlig institution i den anden stat.

Offentlige ydelser (herunder sociale pensioner) kan beskattes i kildestaten. Det samme gælder for private pensioner, hvis kildestaten har givet fradrag for indbetalingerne.

Efter den gældende overenskomst kan private pensioner kun beskattes i bopælsstaten. Det foreslås, at pensionister, som på datoen for undertegnelsen af overenskomsten var hjemmehørende i Serbien, og som på dette tidspunkt modtog pension fra Danmark, ikke får deres forhold ændret. For nye pensionister vil der blive tale om beskatning i Danmark.

Dobbeltbeskatning ophæves ved credit-metoden, så Danmark som bopælsstat nedsætter sin skat med den skat, der er betalt i Serbien. Nedsættelsen kan dog højst udgøre et beløb svarende til den danske skat, der falder på den serbiske indkomst.

Yderligere henvendelse: Specialkonsulent Erik Jørgensen, tlf 3392 4409

Folketingets hjemmeside