Skatteministeriet
17. januar 2014

L171 (Folketingsåret 2009-10)

Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L171 (Folketingsåret 2009-10)

(registreringsafgiftsloven)

(Ændret beregning af registreringsafgift ved nedvejning eller ombygning af varebil til personbil)

Der har vist sig en stor interesse i at ombygge brugte varebiler til personbiler.

Registreringsafgiftsloven muliggør, at en personbil kan erhverves billigere ved ombygning af en brugt varebil til personbil end ved køb af en tilsvarende brugt personbil.

Kombineres ombygningen af en brugt varebil med en forudgående nedvejning af varebilen til 2 tons eller mindre, eller anvendes en importeret brugt varebil på 2 tons eller mindre som grundlag for ombygningen, kan der spares yderligere registreringsafgift.

Formålet med lovforslaget er at sikre, at registreringsafgiften af en brugt personbil bliver den samme, uanset om bilen købes brugt som personbil eller er en ombygget varebil.

Det sker ved i tilfælde, hvor der skal betales ny registreringsafgift som følge af ombygning af en bil, konsekvent at bruge brugtbilsreglerne ved beregning af registreringsafgiften af den bil, der kommer ud af ombygningen, og lige så konsekvent at bruge brugtbilsreglerne på bilen før ombygningen ved beregning af nedslag for tidligere betalt registreringsafgift af den ombyggede bil.

Der foreligger således et hul i skattelovgivningen. Derfor stilles der forslag om, at loven får virkning allerede fra lovforslagets fremsættelse.

Ved gennemførelse af dette lovforslag vil statskassen undgå et ikke ubetydeligt tab.

Yderligere henvendelse: Specialkonsulent Joel Nielsen på tlf. 33 92 45 10

Høring / Folketingets hjemmeside