Skatteministeriet
17. januar 2014

L111 (Folketingsåret 2009-10)

Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatnings-overenskomsten mellem Danmark og Polen - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L111 (Folketingsåret 2009-10)

Formålet med lovforslaget er at indhente Folketingets samtykke til, at regeringen tiltræder en protokol til ændring af den dansk-polske dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Protokollen ændrer dobbeltbeskatningsoverenskomsten på to punkter.

For det første ændres overenskomstens artikel om udveksling af oplysninger til brug i skattesager, så det præciseres, at pligten til informationsudveksling også omfatter oplysninger fra pengeinstitutter. Danmark og Polen er enige om, at den nuværende artikel allerede omfatter udveksling af bankoplysninger. Ændringen er et signal om, at de to lande lægger vægt på, at deres nye dobbeltbeskatningsoverenskomster skal have en artikel om informationsudveksling, som også omfatter bankoplysninger.

For det andet ændres overenskomstens artikel om den metode, som Polen skal anvende til at undgå dobbeltbeskatning, når en person eller et selskab, hjemmehørende i Polen, erhverver indkomst fra kilder her i landet, og Danmark efter overenskomstens andre artikler har ret til at beskatte denne indkomst.

Lovforslaget har ikke administrative eller økonomiske konsekvenser, og det har ikke EU-retlige aspekter.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Sven Ulstrup, tlf. 3392 3766

Folketingets hjemmeside