Skatteministeriet
17. januar 2014

Lovforslag 2009-10

Oversigt over Skatteministeriets lovforslag i folketingsåret 2009-10.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Lovforslag 2009-10

Under "Høring" kan du finde høringsmaterialer (inkl. resuméer) og høringssvar. Under "Folketingets hjemmeside" kan du finde Folketingets behandlinger af forslaget.

L 221 - Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, børnefamilieydelsesloven og ejendomsavancebeskatningsloven
(Ingen regulering af beløbsgrænser i 2011-2013, begrænsning af fradraget for faglige kontingenter og loft over børnefamilieydelsen)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 216 - Forslag til Lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven og lov nr. 524 af 12. juni 2009 om ændring af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m., lov om afgift af konsum-is, m.fl. love
(Forhøjelse af tillægsafgiften for alkoholsodavand, indførelse af tillægsafgift for cider- og frugtvinsbaserede alkoholsodavand og forhøjelse af tobaksafgiften)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 213 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love
(Midlertidig udligningsskat på store pensionsudbetalinger, afskaffelse af særligt ægtefællefradrag m.v.)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 208 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven
(Afskæring af fradragsret for nye indbetalinger til en kapitalpension efter udbetaling af en kapitalpension, undtagelse af indeksordninger fra loftet på 100.000 kr. for fradragsberetti-gede indbetalinger m.v.)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 203 - Forslag til Lov om afgifter af spil
(Spilleafgiftsloven)
Resumé /Høring / Folketingets hjemmeside

L 202 - Forslag til lov om spil
(Spilleloven)
Resumé /Høring / Folketingets hjemmeside

L 201 - Forslag til lov om ændring af børnefamilieydelsesloven og forskellige andre love (Ungeydelse for 15-17 årige)
Resumé /Høring / Folketingets hjemmeside

L 171 - Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsafgiftsloven) (Ændret beregning af registreringsafgift ved nedvejning eller ombygning af varebil til personbil) Høringsfrist 13. april 2010
Resumé /Høring / Folketingets hjemmeside

L 162 - Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om af kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love (Ændringer i elpatronordningen, udvidelse af solcelleordningen i elafgiftsloven og afgift på andre klimagasser end CO2 m.v.)
Resumé /Høring / Folketingets hjemmeside

L 150 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven, skattekontrolloven og lov om aktiv socialpolitik (Fradrag for private donationer til forskning og højere bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger)
Resumé /Høring / Folketingets hjemmeside

L 149 - Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven (Digital kommunikation, køretøjsregistrering, forenklet tilbagebetaling af skatter og afgifter, regler for medlemmer af Skatterådet og Landsskatteretten samt fradrag for særlige integrerede barnesæder i taxier) Resumé /Høring / Folketingets hjemmeside

L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love (Harmonisering af beskatningen af fordringer i danske kroner og fremmed valuta og nedsættelse af beskatningen af kapitalindkomst m.v.)
Resumé /Høring / Folketingets hjemmeside

L 111 - Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatnings-overenskomsten mellem Danmark og Polen Formålet med lovforslaget er at indhente Folketingets samtykke til, at regeringen tiltræder en protokol til ændring af den dansk-polske dobbeltbeskatnings-overenskomst.
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 80  Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Fradrag for udgifter til plantning af flerårige energiafgrøder).
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 75 - Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms (Forlængelse af ordningen om midlertidig udskydelse af betalingsfristerene for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag)
Resumé /Høring / Folketingets hjemmeside

L 74 - Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 63 - Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love (Ændringer som følge af afgørelse i statsstøttesag m.m.)
Resumé /Høring / Folketingets hjemmeside

L 55 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love (Mindre justering af reglerne vedrørende investeringsselskaber)
Resumé /Høring / Folketingets hjemmeside

L 24 - Forslag til lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love (Grøn omlægning af bilbeskatningen - II)
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 23 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater)
Resumé /Høring / Folketingets hjemmeside

L 22 - Forslag til lov om ændring af pensionsafkast-beskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Justeringer af pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven, udbytteskat i skattefritagne dødsboer samt tekniske justeringer af Forårspakke 2.0)
Resumé /Høring / Folketingets hjemmeside

L 21 - Forslag til Lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark (Overdragelse af licensandele mod betaling af fremtidige efterforskningsomkostninger, finansielle indtægter m.v.)
Resumé /Folketingets hjemmeside

L 20 - forslag til lov om ændring af mineralolieafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love (Gennemførelse af EU's cirkulationsdirektiv)
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 19 - Forslag til lov om ændring af lov om merværdiafgift (Leveringsstedsregler for ydelser, omvendt betalingspligt, CO2-kvoter, VIES-systemet, momsgodtgørelse inden for EU m.v.)
Resumé /Høring / Folketingets hjemmeside

L 18 - Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Serbien Formålet med lovforslaget er at indhente Folketingets samtykke til, at regeringen tiltræder en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Serbien Resumé  / Folketingets hjemmeside

L 17 - Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem Danmark og Schweiz til undgåelse af dobbeltbeskatning vedrørende skatter af indkomst og formue Formålet med lovforslaget er at indhente Folketingets samtykke til, at regeringen tiltræder en protokol om ændring af den gældende dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Schweiz
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 16 - Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatnings-overenskomst mellem Danmark og Israel Formålet med lovforslaget er at indhente Folketingets samtykke til, at regeringen tiltræder en ny dobbeltbeskatnings-overenskomst mellem Danmark og Israel
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 15 - Forslag til lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Belgien, Luxembourg, Singapore og Østrig Formålet med lovforslaget er at indhente Folketingets samtykke til, at regeringen tiltræder 4 protokoller, som ændrer de danske dobbeltbeskatningsoverenskomster med Belgien, Luxembourg, Singapore og Østrig
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 14 - Forslag til lov om indgåelse af skatteaftaler mellem Danmark og henholdsvis Aruba, Bermuda, De Britiske Jomfruøer, Cayman Islands og De Nederlandske Antiller
Dobbeltbeskatningsoverenskomst
Resumé  / Folketingets hjemmeside