Skatteministeriet
20. januar 2014

L90 (Folketingsåret 2008-09)

Forslag til lov om indgåelse af skatteaftaler mellem Danmark og henholdsvis Guernsey og Jersey - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L90 (Folketingsåret 2008-09)

Folketinget har énstemmigt vedtaget ovennævnte lovforslag ved 3. behandling den 26. marts 2009. Hermed har Folketinget givet sit samtykke til, at regeringen tiltræder fire skatteaftaler mellem Danmark og Guernsey og fire skatteaftaler mellem Danmark og Jersey.

Aftalerne er indgået som led i OECD's arbejde med at bekæmpe skadelig skattepraksis. Med dette formål opfordrer OECD lande og jurisdiktioner med finansielle centre til at samarbejde med organisationen og herunder at indgå aftaler med OECD's medlemslande om udveksling af oplysninger til brug i skattesager.

Danmark har således indgået aftaler med henholdsvis Guernsey og Jersey om udveksling af oplysninger i skattesager. Aftalerne medfører, at de danske skattemyndigheder kan indhente oplysninger fra skattemyndighederne på Guernsey og Jersey til brug ved dansk beskatning. Aftalerne medvirker derved til at imødegå, at dansk beskatning kan omgås ved transaktioner med parter på Guernsey eller Jersey.

I tilknytning hertil har Danmark med hver af jurisdiktionerne indgået tre andre skatteaftaler. Formålet er at medvirke til den erhvervsmæssige og økonomiske udvikling på øerne, så andre virksomheder end de finansielle kan etableres der. Aftalerne medvirker således til at fremmede økonomiske relationer mellem Danmark og henholdsvis Guernsey og Jersey.

Der er for hver jurisdiktions vedkommende tale om to aftaler, som ophæver international dobbeltbeskatning i forholdet mellem Danmark og den pågældende jurisdiktion, dels for så vidt angår fysiske personer og dels for så vidt angår rederier og flyselskaber med international trafik. Desuden er der med hver jurisdiktion indgået en aftale om, at forbundne foretagender i Danmark og på henholdsvis Guernsey og Jersey kan få løst konkrete sager med dobbeltbeskatning som følge af uenighed mellem de to aftaleparters skattemyndigheder om korrekt prisfastsættelse ved koncern-interne transaktioner.

Tiltrædelsesloven vil efter stadfæstelse træde i kraft den 1. maj 2009. 

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Sven Ulstrup tlf: 33 92 37 66

Folketingets hjemmeside