Skatteministeriet
20. januar 2014

L24 (Folketingsåret 2008-09)

Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, færdselsloven, registreringsafgiftsloven og andre love - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L24 (Folketingsåret 2008-09)

(Justeringer vedrørende digital motorregistrering, registreringsafgift af motorcykler, godtgørelse af afgift ved eksport af køretøjer, kontrol af registreringsafgift samt krav om syn ved eksport af køretøjer)

Der er tre overordnede formål med lovforslaget.

Det primære formål er at forberede digitaliseringen og den delvise privatisering af registreringen af køretøjer; den såkaldte digitale motorregistrering. Der stilles i forbindelse hermed bl.a. forslag om justering af reglerne om autorisation af nummerpladeoperatører og om adgang til oplysninger i det kommende Køretøjsregister.

Et formål med lovforslaget er også at styrke politiets og told- og skatteforvaltningens muligheder for at kontrollere brugen af køretøjer på de danske veje, herunder at der er betalt registreringsafgift af køretøjerne. Der stilles således forslag om at præcisere, at politiet kan standse et køretøj alene med det formål at kontrollere, at køretøjet er registreret korrekt, og at dette kan ske som en stikprøvekontrol uden forudgående mistanke. Og der stilles forslag om, at føreren af et køretøj efter anmodning fra politiet eller told- og skatteforvaltningen skal legitimere sig og oplyse, hvem der ejer køretøjet.

Og et formål med lovforslaget er at justere administrationen vedrørende tilbagebetaling af registreringsafgift i forbindelse med eksport af et køretøj. Der stilles således forslag om, at køretøjer, der eksporteres, i vidt omfang skal synes, før tilbagebetalingen sker. Der stilles også forslag om, at tinglyste rettigheder i et køretøj, der eksporteres, skal respekteres ved tilbagebetaling af registreringsafgift.

Lovforslaget har modsatrettede konsekvenser for erhvervslivet.

Lovforslaget vil give borgerne en mindre merudgift til papegøjenummerplader.

Lovforslaget skønnes samlet set at give staten et mindre provenutab som følge af, at et gebyr ved eksport af køretøjer afskaffes.

Høring / Folketingets hjemmeside