Skatteministeriet
20. januar 2014

L22 (Folketingsåret 2008-09)

Forslag til lov om ændring af ligningsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og registreringsafgiftsloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L22 (Folketingsåret 2008-09)

(Smidiggørelse af 60-dages reglen, dagsafgift for privat benyttelse af varebiler og afgiftsfritagelse for visse ledsagebiler)

Lovforslaget er vedtaget af Folketinget ved 3. behandlingen den 18. december 2008.

Loven udmønter en række initiativer i aftalen om gulpladebiler, som den 4. april 2008 blev indgået mellem Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance (nu Liberal Alliance). Det drejer sig om smidiggørelse af 60-dages reglen, dagsafgift for privat benyttelse af varebiler og afgiftsfritagelse for ledsagebiler med fastmonteret soveplads.

60-dages reglen smidiggøres ved, at der indføres en formodningsregel om, at det uden videre antages, at 60-dages reglen er opfyldt i de situationer, hvor den skattepligtige har et kørselsmønster, der indebærer befordring til så mange forskellige arbejdspladser, at det ikke er sandsynligt, at befordringen vil falde udenfor 60-dages reglen. SKAT kan dog med fremadrettet virkning give den pågældende pålæg om ved kørselsregnskab at kunne dokumentere, at der er tale om erhvervsmæssig befordring omfattet af 60-dages reglen. Derudover er tidsbegrænsningen for 60-dages reglen forkortet fra 24 til 12 måneder.

Der indføres en ordning, hvorefter der kan betales afgift pr. dag for privat benyttelse af en varebil. Afgiften dækker både de afgifts- og skattemæssige krav, der følger af den private anvendelse af og rådighed over varebilen. Dette vil kunne gøres i op til 20 dage pr. kalenderår. Afgiften er fastsat til 225 kr. pr. dag. Betaling af dagsafgift vil kunne foretages via internettet.

Der vil kunne etableres faste sovebrikse i ledsagebiler, uden at dette medfører fornyet afgiftsopkrævning. Ledsagebiler er biler, der efter særlige regler herom anvendes erhvervsmæssig til at ledsage og advare om særligt omfangsrige og langsomkørende godstransporter.

Loven skønnes med stor usikkerhed at medføre et merprovenu på 55 mio. kr. fra dagsafgiften. Dette merprovenu vil blive reduceret i det omfang, der anskaffes færre biler som følge af øget anvendelse af varebiler. Regeringen vil, jf. skattestoppet, sikre, at et eventuelt merprovenu føres tilbage gennem sænkning af skatter og afgifter.

Loven træder i kraft den 1. januar 2009. Dagsafgiften vil dog først få virkning, når godkendelse i EU foreligger.

Loven er vedtaget med stemmer fra V, KF, S, DF, SF, RV og LA.

Yderligere henvendelse: fuldmægtig Anne Nørgaard Simonsen (smidiggørelsen af 60-dages reglen), tlf. 3392 4792, specialkonsulent Joel Nielsen (dagsafgift for privat benyttelse af varebiler og afgiftsfritagelse for visse ledsagebiler), tlf. 3392 4510

Høring / Folketingets hjemmeside