Skatteministeriet
17. januar 2014

L215 (Folketingsåret 2008-09)

Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L215 (Folketingsåret 2008-09)

(Forlængelse af den midlertidige udskydelse af betalingsfristerne for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms).

Regeringen foreslår en lempelig afvikling af den udskydelse af betalingsfristerne, som blev fremlagt i februar 2009. Samtidig foreslås en videreførelse af udskydelsen af betalingsfristerne for moms for virksomheder, som afregner moms kvartalsvis. Forslaget har til formål at forlænge den midlertidige udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms med henblik på gradvist at vende tilbage til de normale betalingsfrister.

Den midlertidige udskydelse af fristerne for betaling af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms, som afregnes månedligt, ophører med udgangen af august, hvor de normale betalingsfrister genindføres.

Normalisering af betalingsfristerne betyder, at virksomheder, der betaler moms månedligt, skal betale moms for to måneder samtidig. Tilsvarende betyder ophøret, at virksomheder, der har ansatte, skal betale indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for to måneder samtidig.

For at undgå disse dobbeltbetalinger forslår regeringen en lempelig afvikling af disse betalingsfrister. Der foreslås også en forlængelse af betalingsfristen for mellemstore virksomheders betaling af momsen for juli kvartal. 

Lovforslaget koster staten ca. en halv mia. kr. i rentetab.

Yderligere henvendelse: Specialkonsulent Bjørg Lilja, tlf. 3392 4760

Høring / Folketingets hjemmeside