Skatteministeriet
17. januar 2014

L206 (Folketingsåret 2008-09)

Lov om ændring af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m., lov om afgift af konsum-is, lov om afgift af mineralvand m.v., lov om tobaksafgifter og lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L206 (Folketingsåret 2008-09)

(Afgiftsforhøjelser på chokolade, is, sukkerholdig sodavand og tobak samt afgiftsnedsættelse på sukkerfri sodavand)

Et flertal i Folketinget bestående af Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti har vedtaget lovforslag L 206 ved 3. behandling den 28. maj 2009.

Forslaget er en del af Forårspakken 2.0. indgået mellem Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti den 1. marts 2009.

Loven medfører, at afgiften på konsum-is, chokolade og sukkervarer forhøjes med 25 pct. for de sukkerholdige varer.

Afgiften på sodavand omlægges, så sukkerholdige sodavand får en afgiftsstigning på 17 øre pr. liter, mens afgiften på sukkerfrie sodavand nedsættes med 34 øre pr. liter.

Desuden hæves cigaretafgiften pr. 2010 med gennemsnitligt 3 kr. pr. 20 stk. cigaretter inkl. moms, og sammensætningen af styk- og værdiafgift i cigaretafgiften ændres, således at stykafgiften nedsættes, og værdiafgiften øges. Samtidig indsættes en minimumsafgift på 91,65 øre pr. cigaret. Afgiften på røgtobak hæves med 120 kr. pr. kg.

Loven medfører samtidig en forhøjelse afgifterne på cigaretter og røgtobak svarende til 0,35 kr. pr. 20 stk. cigaretter pr. 1. januar 2014. Dette sker ved en ændring af værdiafgiften for cigaretter og en forøgelse af afgiften på røgtobak med 14 kr.

Ændringerne træder i kraft d. 1. januar 2010.

Yderligere henvendelse: Rikke Kure Christiansen, tlf. 3392 4793

Høring /Folketingets hjemmeside