Skatteministeriet
20. januar 2014

L203 (Folketingsåret 2008-09)

Forslag til lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L203 (Folketingsåret 2008-09)

Folketinget har den 28. maj 2009 vedtaget L 203 med stemmerne fra Venstre, Det konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti.

Forslaget er fremsat som led i forliget mellem regeringen og Dansk Folkeparti om »Forårspakke 2.0« og bidrager til finansieringen af skattelettelser.

Forslaget betyder, at virksomhederne fra 1. januar 2011 skal opkræve moms ved salg af nye bygninger, tilhørende jord og byggegrunde.

Endvidere bliver rejsebureauvirksomhed m.v. fra samme dato momspligtig, og det samme gælder for administration af fast ejendom. Til gengæld bliver disse virksomheder fritaget for at betale lønsumsafgift.

Endelig skal selskaber i den finansielle sektor fra 1. januar 2013 betale mere i lønsumsafgift, idet afgiftssatsen forhøjes til 10,5 pct.

Udover dette bliver reglerne for frivillig momsregistrering ved udlejning af erhvervslokaler forenklet. Denne del af forslaget er ikke omfattet af »Forårspakke 2.0«, men det er en del af Skatteministeriets systematiske regelforenkling på baggrund af den såkaldte AMVAB måling af Skatteministeriet.

Kontaktpersoner

Ad. 1: Jørgen Holm Damgaard 33 92 44 35

Ad. 2 og 3: Kaj Ramsløv 33 92 47 74

Ad. 4 og 5: Jeanette Rose Hansen 33 92 44 29

Høring / Folketingets hjemmeside