Skatteministeriet
20. januar 2014

L200 (Folketingsåret 2008-09)

Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove- resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L200 (Folketingsåret 2008-09)

(Loft for indbetalinger til rateordninger og ophørende livrenter, ophævelse af aldersgrænsen for oprettelse af rate- og kapitalpensionsordninger samt forhøjelse af aldersgrænsen for udbetaling af kapitalpensionsordninger m.v.)

Folketinget har den 28. maj 2009 vedtaget lovforslag L 200. Det vedtagne lovforslag udgør sammen med yderligere 12 lovforslag udmøntningen på Skatteministeriets område af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 - Vækst, klima, lavere skat.

Følgende ændringer af pensionsbeskatningsreglerne er vedtaget:

  • Indførelse af et loft over fradragsberettigede indbetalinger til ratepensioner og ophørende livrenter på 100.000 kr. årligt fra 2010. Det skyldes, at meget store indbetalinger til disse ordninger kun i begrænset omfang antages at tilgodese pensionsformål. Loftet omfatter ikke indbetalinger til pensionsopsparing i form af pensionsordninger med løbende udbetalinger, bortset fra ophørende livrenter. Der er således fortsat gode muligheder for at foretage opsparing med fradrag for indbetalinger, der sikrer en god pensionsdækning. Som en konsekvens af loftet er der desuden indført en forenkling af reglerne, idet fradragsfordelings- og omberegningsreglerne for de ordninger, som loftet gælder for, er afskaffet.
  • Forhøjelse af aldersgrænsen for ophævelse af kapitalpensioner med 5 år. Det betyder, at aldersgrænsen for udbetalinger fra kapitalpensionsordninger bliver senest 15 år efter, at pensionsopspareren når efterlønsalderen mod 10 år i dag. Hermed opnås større fleksibilitet i pensionsopsparingen.
  • Afskaffelse af aldersgrænsen for oprettelse af kapitalpensioner og ratepensioner. Loftet på 100.000 kr. for indbetalinger til ratepensionsordninger og det gældende loft for indbetalinger til kapitalpensioner på 46.000 kr. (2009) varetager effektivt det hensyn, der ligger bag reglerne om et seneste oprettelsestidspunkt for ordningen. Med afskaffelsen opnås en betydelig forenkling af reglerne om ratepensioner og kapitalpensioner.

Lovforslaget blev vedtaget med stemmer fra V, KF, DF, S, SF, RV og EL, mens LA stemte imod lovforslaget.

Kontaktpersoner: Konsulent Anders Nielsen, tlf. 32 92 44 87, og konsulent Hardy Pedersen, tlf. 33 92 45 02

Høring / Folketingets hjemmeside