Skatteministeriet
20. januar 2014

L199 (Folketingsåret 2008-09)

Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L199 (Folketingsåret 2008-09)

Folketinget har den 28. maj 2009 vedtaget L 199. Det vedtagne lovforslag er en del af udmøntningen af aftalen af 1. marts 2009 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om Forårspakke 2.0.

Følgende er vedtaget:

  • Skattefordelen ved medarbejderobligationer og individuelle medarbejderaktieordninger (15 pct. reglen) fjernes.
  • Bundfradraget for gaver til velgørende foreninger fjernes, således at hele donationen op til 14.500 kr. kan fradrages.
  • Der indføres et loft på 50.000 kr. pr. år for fradrag for rejse- og opholdsudgifter. (Loftet berører ikke rejsegodtgørelser (diæter)).
  • Forøgelse af tillægget til befordringsfradrag for visse lavtlønnede fra 25 pct. til 64 pct. Det maksimale tillæg, der kan opnås, forhøjes samtidig fra 6.000 til 15.400 kr.
  • Forhøjelse af kilometergrænsen for den daglige befordring, således at den lave sats for befordringsfradraget først sætter ind efter 120 km (i dag 100 km).
  • Forlængelse af den midlertidige ordning med forhøjet befordringsfradrag i udkantskommuner fra 2013 til 2018.
  • Forhøjelse af dagplejeres standardfradrag på 46 pct. af nettolønnen til 60 pct.
  • Indførelse af grønt miljøtillæg for firmabiler.
  • Indførelse af en ny og ensartet multimediebeskatning, hvorefter personer, der får stillet computer, telefon eller internet til rådighed for privat benyttelse, skal medregne 3.000 kr. årligt til indkomsten.

Lovforslaget blev vedtaget med stemmer fra Venstre, Det Konservative folkeparti og Dansk Folkeparti, mens Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Enhedslisten hverken stemte for eller imod lovforslaget og Liberal Alliance stemte imod.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Annemette M. Ottosen, tlf. 3392 446, Specialkonsulent Kurt Hoffritz, tlf. 3392 4791, Fuldmægtig Louise Hansen, tlf. 3392 4518 og Fuldmægtig Poul Arne S. Plet tlf. 3392 4454

Høring / Folketingets hjemmeside