Skatteministeriet
20. januar 2014

L198 (Folketingsåret 2008-09)

Forslag til Lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L198 (Folketingsåret 2008-09)

Lovforslaget blev vedtaget af Folketinget ved 3. behandlingen den 28. maj 2009.

Med loven kompenseres familierne for de afgiftsforhøjelser på forbrug af energi og varer med sundhedsrisiko, som direkte påhviler husholdningerne.

Det sker ved at indføre:

  • En årlig skattefri "grøn check" på 1.300 kr. til personer, der er fyldt 18 år.
  • En årlig supplerende skattefri "grøn check" på 300 kr. pr. barn til personer, der har barn eller børn under 18 år. Denne kan maksimalt udbetales for 2 børn pr. person.

Den "grønne check" aftrappes med 7,5 pct. af indkomsten, der overstiger et grundbeløb på 362.800 kr. (2010-niveau).

Den "grønne check" indregnes på forskudsopgørelsen for 2010 og udbetales således løbende i 2010 i kraft af et højere månedligt fradrag for den enkelte person.

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra og med indkomståret 2010.

Lovforslaget blev vedtaget med stemmer fra V, KF, DF, S, SF, RV og EL, mens LA stemte imod lovforslaget.

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig Peter Lausten Hansen, tlf. 3395 1758

Høring / Folketingets hjemmeside