Skatteministeriet
20. januar 2014

L154 (Folketingsåret 2008-09)

Forslag til lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L154 (Folketingsåret 2008-09)

Lovforslaget er vedtaget af Folketinget ved 3. behandlingen den 12. marts 2009 med stemmer fra V, KF, S, DF, SF og LA. RV stemte hverken for eller imod, og EL stemte imod.

Baggrunden for loven er, at likviditeten i erhvervslivet er presset på grund af den aktuelle kreditkrise. Formålet med loven er således at give erhvervslivet en likviditetsindsprøjtning ved at udskyde virksomhedernes betalingsfrister for skat og moms. Herved får virksomhederne mulighed for at råde over beløbene længere.

Loven fører til, at fristerne for betaling af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for februar til og med juli 2009 udskydes løbende med en måned i en rullende ordning.

Tilsvarende udskydes afregningen af momsen for virksomheder, der afregner moms månedligt (store virksomheder), for januar til og med juni 2009 løbende med en måned i en rullende ordning.

For virksomheder, der afregner moms kvartalsvis (mellemstore virksomheder), udskydes fristen med gennemsnitlig 20 dage for januar og april kvartal 2009.

For virksomheder, der afregner moms halvårligt (små virksomheder), foreslås det at sammenlægge momsperioden for andet halvår af 2008 med momsperioden for første halvår af 2009.

Udskydelsen af afregningsfristerne har virkning fra og med 25. februar 2009. Dette er dels datoen for fremsættelsen af lovforslaget, dels er det afregningsfristen for store virksomheders moms vedrørende januar 2009. Dette virkningstidspunkt sikrer, at lovforslaget får virkning så hurtigt som muligt.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Andreas Bo Larsen, tlf. 33924512

Folketingets hjemmeside