Skatteministeriet
20. januar 2014

L125 (Folketingsåret 2008-09)

Forslag til lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dbo mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L125 (Folketingsåret 2008-09)

Lovforslaget går ud på at indføre en særregel for personer, som er ansat i franske statsinstitutioner m.v. eller modtager pension fra tidligere ansættelse i disse institutioner, så de fortsat er fritaget for dansk beskatning af deres vederlag, henholdsvis pension. Hidtil har disse vederlag og pensioner været fritaget for dansk beskatning efter den dansk-franske dobbeltbeskatningsoverenskomst, som er opsagt med virkning fra 1. januar 2009.

Der foreslås ikke ændringer på dette punkt, for så vidt angår Spanien, idet den opsagte dansk-spanske dobbeltbeskatningsoverenskomst ikke medførte, at personer her i landet var fritaget for dansk beskatning af deres vederlag eller pension fra aktuel eller tidligere ansættelse i spanske statsinstitutioner.

Lovforslaget går desuden ud på at ophæve en overgangsregel om dansk dobbeltbeskatningslempelse, når personer i Frankrig modtager dansk tjenestemandspension. Baggrunden for denne regel var, at det efter international praksis er det den stat, hvori indkomstmodtager er hjemmehørende, der skal lempe for international dobbeltbeskatning. Frankrig havde imidlertid ikke en regel om dobbeltbeskatningslempelse af indkomst fra et andet land, som Frankrig ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med. Overgangsreglen skulle sikre de danske tjenestemandspensionister mod dobbeltbeskatning.

Nu indfører Frankrig en sådan regel om fransk dobbeltbeskatningslempelse, når personer og selskaber, hjemmehørende i Frankrig, modtager indkomst fra Danmark, som også er beskattet i Danmark. Baggrunden for den gældende overgangsregel er derfor bortfaldet, og reglen foreslås derfor ophævet.

Yderligere oplysninger:Chefkonsulent Sven Ulstrup, tlf. 3392 3766

Folketingets hjemmeside