Skatteministeriet
21. januar 2014

L7 (Folketingsåret 2007-08, 2. samling)

Forslag til lov om ændring af børnefamilieydelsesloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L7 (Folketingsåret 2007-08, 2. samling)

L 7 (Lov nr. 318 af 30. april 2008)

(Forhøjelse af børnefamilieydelsen til børn under 3 år)

Lovforslaget blev vedtaget af Folketinget ved 3. behandlingen den 24. april 2008.

Lovforslagets formål er at skabe bedre vilkår for børnefamilierne ved at forhøje børnefamilieydelsen for børn under 3 år. Forhøjelsen er således rettet mod småbørnsfamilier, hvor bl.a. udgiften til børnepasning vejer tungt.

Lovforslaget er en genfremsættelse af L 18 om forhøjelse af børnefamilieydelsen fra sidste samling.

Der er tale om en ekstraordinær forhøjelse, som udgør 2.000 kr. årligt pr. barn. Den skal i overensstemmelse med regeringsgrundlaget træde i kraft i 2008.

Børnefamilieydelsen udbetales kvartalsvis, og den forhøjede ydelse svarer til 4.039 kr., som første gang vil blive udbetalt den 20. juli 2008 til et barn under 3 år.

Forslaget medfører en merudgift for staten på ca. 400 mio. kr. årligt.

Et flertal bestående af V, S, DF, SF, KF, EL og NY stemte for lovforslaget, der trådte i kraft den 1. juli 2008.

Yderligere henvendelse: K. Hoffritz, tlf. 33924791

Folketingets hjemmeside