Skatteministeriet
21. januar 2014

L46 (Folketingsåret 2007-08, 2. samling)

Forslag til ændring af lønsumsafgiftsloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L46 (Folketingsåret 2007-08, 2. samling)

(Afgiftsmæssig ligestilling mellem offentlig og privat virksomhed mv.)

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af lønsum m.v. (L 46) blev vedtaget den 12. juni 2008.

Under folketingsbehandlingen blev der fremsat en række ændringsforslag.

Dels blev specialundervisning i et dagbehandlingstilbud eller et anbringelsessted i henhold til folkeskolelovens § 22, stk. 5, samt formidlingsvirksomhed ved Videnspædagogiske Aktivitetscentre, der er omfattet af Undervisningsministeriets tilskudsordning for Videnspædagogiske Aktivitetscentre fritaget for lønsumsafgiftspligt.

Endvidere blev museer, der er tilknyttet universiteterne, men som ikke samtidig ikke er omfattet af museumsloven, fritaget for lønsumsafgiftspligt.

Endelig blev lovens ikrafttrædelse ændret til den 1. januar 2009.

Høring / Folketingets hjemmeside