Skatteministeriet
21. januar 2014

L42 (Folketingsåret 2007-08, 2. samling)

Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer mv. og lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L42 (Folketingsåret 2007-08, 2. samling)

(Justering af afgiftsberegningen af brugte biler mv., afgiftsfritagelse af brint- og elbiler og udvidelse af ordningen med registrerede virksomheder) 

Der er flere formål med loven.

For det første sikres, at registreringsafgiftslovens bestemmelser om registreringsafgift af brugte biler og motorcykler er i overensstemmelse med EU-retten, og samtidig på en balanceret måde inddrage afgiftsberegningens mange fradrag for miljø- og trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger, samt fradrag og tillæg vedrørende CO2-udledning.

Dernæst fastsætter loven en fast nedre grænse på 7.500 kr. for personbiler og 4.000 kr. for varebiler og motorcykler for det beløb, der fratrækkes i forbindelse med godtgørelse af registreringsafgift for brugte biler og motorcykler, der udføres her fra landet. Dette fordi de tidligere regler skabte et incitament til at udnytte et hul i reglerne til udførsel af biler, der er tæt på at være skrotningsmodne, alene med henblik på skrotning i udlandet. Da der er tale om en ændring rettet mod lukning af et hul i reglerne, er den nye regel i overensstemmelse med skattestoppet.

For det tredje afgiftsfritager loven brintdrevne køretøjer og forlænger afgiftsfritagelsen for eldrevne køretøjer. Fritagelserne gælder for brint- og eldrevne køretøjer, der indregistreres inden 2013.

For det fjerde lettes administrationen af registreringsafgiftsloven. Det sker ved at udvide den gældende ordning med registrerede virksomheder fra kun at omfatte nye køretøjer til også at omfatte brugte køretøjer.

Ordningen med registrerede virksomheder går ud på, at registrerede forhandlere og udlejere af køretøjer angiver og afregner registreringsafgift periodevis.

Samlet set vurderes loven at give mindre administrative lettelser for såvel erhvervslivet som for det offentlige.

Udvidelsen af ordningen med registrerede virksomheder vurderes at indebære et provenutab for staten på omkring 60 mio. kr. i 2008, og derefter omkring 4 mio. kr. årligt. Afgiftsfritagelsen af brint- og eldrevne køretøjer vurderes at give en provenutab på 3 mio. kr. årligt.

Loven blev gennemført med tilslutning fra samtlige partier i Folketinget.

Yderligere henvendelse: Specialkonsulent Joel Nielsen, tlf 3392 4510

Folketingets hjemmeside