Skatteministeriet
21. januar 2014

L32A og L32B (Folketingsåret 2007-08, 2. samling)

Forslag til lov om ændring af momsloven og forskellige andre love - resumè

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L32A og L32B (Folketingsåret 2007-08, 2. samling)

Lovforslag L 32 om forslag til ændring af momsloven og forskellige andre love (Flymoms, salg til interesseforbundne parter, omvendt betalingspligt, undtagelser til energibeskatningsdirektivet m.v.) blev under Folketingets behandling opdelt i 2 lovforslag.

Begge lovforslag blev vedtaget den 12. juni 2008.

Lov om ændring af momsloven og forskellige afgiftslove

(Flymoms, omvendt betalingspligt, undtagelser til energibeskatningsdirektivet m.v.)

Forslag til lov om ændring af momsloven og forskellige afgiftslove (Flymoms, omvendt betalingspligt, undtagelser til energibeskatningsdirektivet m.v.), L 32 A, blev vedtaget den 12. juni 2008.

I forhold til det fremsatte forslag er der, ud over mindre ændringer, sket ændringer i ikrafttrædelsesbestemmelserne for flymomsen. Bestemmelserne træder i kraft den 1. januar 2010, dog således at der til flyskoler kan leveres momsfrit efter hidtil gældende regler indtil 31. december 2010, og er der indgået skriftlig kontrakt om flykøb (alle købere) før 1. januar 2010 kan der ske momsfri levering efter hidtil gældende regler, blot selve flyet leveres inden 1. juli 2010.

I forhold til det fremsatte forslag er der ikke sket nogen substantielle ændringer i forslagets bestemmelser vedrørende energiafgifterne og spildevandsafgiften. De vedtagne bestemmelser har således til formål at bringe den danske lovgivning om energiafgifterne og spildevandsafgifterne i overensstemmelse med energibeskatningsdirektivet og EU's statsstøtteregler. Bestemmelserne træder i kraft i løbet af 2008 ved bemyndigelse fra skatteministeren.

Lov om ændring af momsloven

(Salg til interesseforbundne parter og byttemoms)

Forslag til lov om lov om ændring af momsloven (Salg til interesseforbundne parter og byttemoms), L 32 B, blev vedtaget den 12. juni 2008.

Folketingets hjemmeside L 32, L 32A og L 32B