Skatteministeriet
21. januar 2014

L31 (Folketingsåret 2007-08, 2. samling)

Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L31 (Folketingsåret 2007-08, 2. samling)

L 31 2. samling 2007-2008 blev opdelt i L 31 A, C og D. De vedtagne love er lov nr.335 af 7. maj 2008 og 336 af 7. maj 2008

De vedtagne love indeholder en række tilpasninger af skattereglerne til EU-retten:

 1. Ophævelse af et større fradrag for visse tilfælde af udenlandsk repræsentation end tilsvarende indenlandsk repræsentation.
 2. Fradrag for gaver til velgørende foreninger der har hjemme i det øvrige EU/EØS.
 3. En ændret indkomstregulering af pensionisters ejendomsværdi, når den indkomst, der reguleres for, er udenlandsk aktieindkomst.
 4. Nedsættelse af kildeskatten af udbytte til udlandet, medmindre udbytteskatten allerede er nedsat efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Nedsættelsen foreslås under forudsætning af, at Danmark modtager kontroloplysninger, hvis Danmark anmoder om det.

Endvidere indeholder de vedtagne love en række elementer, der har til formål at opnå en mere hensigtsmæssig indretning af skattereglerne:

 1. Indførelse af fradrag i Danmark for udenlandske arbejdsgiverafgifter for lønmodtager bosat i et andet EU/EØS-land med hovedbeskæftigelse i Danmark.
 2. Fire ændringer i reglerne for investeringsselskaber og investeringsforeninger: A) Begrænsning af investeringsselskabers 15 pct. skat af dansk aktieudbytte, til ikke at omfatte  investeringsselskabets udbytte fra andre danske investeringsforeninger, når disse kun investerer i udenlandske aktier B) En forenkling af reglerne for opgørelse af aktieindkomst fra en udloddende investeringsforening. Forenklingen sikrer samtidig en beskatning af investor, der svarer til foreningens underliggende aktiver. C) Beskatning efter de almindelige regler ved tilbagesalg af aktier i et investeringsaktieselskab. Herved undgås dobbeltbeskatning af avance. Det krævede tidligere en dispensation. D) Udfyldende beregningsregler, der gælder delsalg af aktier og investeringsforeningsbeviser, når aktier/beviser vedrører et selskab, der omfattes af aktieavancebeskatningslovens § 19.
 3. Fraflytterbeskatning ved betalingsrettigheder, mælkekvoter og leveringsrettigheder for sukkerroer.
 4. Et udenlandsk selskabs konkurs skal på samme måde som et dansk selskab konkurs medføre, at selskabet udgår af dansk sambeskatning.
 5. Kommunekredit skal kunne indgå i skattefri fusion med sine datterselskaber.
 6. Frister i ejendomsavancebeskatningsloven justeres for afgivelse af erklæring om genanbringelse af ejendomsavance i udenlandske erhvervsejendomme.
 7. Lagerbeskatning af køberetter til fast ejendom

Yderligere henvendelse:
Kurt Hoffritz kuh@skm.dk tlf.: 3392 4791 vedr. § 10, nr. 3 og 8 velgørende institutioner Jens William Grav jwg@skm.dk tlf.: 3392 4539  vedr. § 4 ejendomsavancebeskatning Peter Bak pb@skm.dk tlf.: 3392 4507 vedr. § 1 betalingsrettigheder Jakob Smith js@skm.dk tlf.: 3392 4460 vedr.  § 2 (delsalg af visse investeringsforeningsbeviser) og § 8, nr. 1 (ulovlig statsstøtte), § 10, nr. 12 tilbagesalg af aktier til udstedende investeringsaktieselskab Sven Ulstrup su@skm.dk tlf.: 3392 3766 vedr. § 7 og 12, nedsættelse af udbytteskat og royaltyskat, § 7, nr. 4, særlige tilfælde med fritagelse for udbytteskat Erik Jørgensen ej@skm.dk tlf.: 3392 4409 vedr. § 10, nr. 4, udenlandske arbejdsgiverbidrag, § 10, nr. 5 (ulovlig statsstøtte), § 5 ejendomsværdiskattelov og udenlandske udbytter Jesper Leth Vestergaard jlv@skm.dk tlf.: 3395 4272 vedr. § 9 køberetter mellem familiemedlemmer til fast ejendom med løbetid mere end 12 mdr.

Høring / Folketingets hjemmeside L 31, L 31A, L 31B, L 31C og L 31D