Skatteministeriet
21. januar 2014

L18 (Folketingsåret 2007-08, 1. samling)

Forslag til lov om ændring af børnefamilieydelsesloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L18 (Folketingsåret 2007-08, 1. samling)

(Forhøjelse af børnefamilieydelsen til børn under 3 år)

For at skabe bedre vilkår for børnefamilierne foreslår regeringen at forhøje børnefamilieydelsen for børn under 3 år. Forhøjelsen er således rettet mod småbørnsfamilier, hvor bl.a. udgiften til børnepasning vejer tungt.

Der er tale om en ekstraordinær forhøjelse, som udgør 2.000 kr. årligt pr. barn. Den skal i overensstemmelse med regeringsgrundlaget træde i kraft den 1. januar 2008.

Børnefamilieydelsen udbetales kvartalsvis, og den forhøjede ydelse svarer til 4.039 kr., som første gang vil blive udbetalt den 20. januar 2008 til et barn under 3 år.

Forslaget medfører en merudgift for staten på ca. 400 mio. kr. årligt.

Yderligere henvendelse: Specialkonsulent Kurt Hoffritz, tlf. 3392 4791

Lovforslaget bortfaldt pga. Folketingsvalget. Forslaget er genfremsat som L 7 i 2. samling

Folketingets hjemmeside