Skatteministeriet
21. januar 2014

L167 (Folketingsåret 2007-08, 2. samling)

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L167 (Folketingsåret 2007-08, 2. samling)

(Mere ensartet beskatning af generationsskifte i levende live og ved død)

Som et led i aftalen om finansloven for 2008 mellem regeringspartierne (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Ny Alliance har Folketinget den 10. juni 2008 vedtaget et lovforslag om mere ensartet beskatning af generationsskifte i levende live og ved død.

Efter de nye regler kan generationsskifte ske med succession i levende live, hvis den nye ejer modtager mindst 1 pct. af aktiekapitalen. Der behøver ikke - som i dag - være tale om hovedaktionæraktier eller overdragelse af mindst 15 pct. af stemmeværdien til den enkelte modtager.

Efter skatteministerens ønske forbedrer loven også vilkårene for generationsskifte på disse områder:

  • Der bliver mere plads til uddannelse og udvikling af medarbejdere, der skal overtage virksomheden med succession.
  • Det bliver muligt at overdrage aktier og personligt drevne virksomheder med succession til tidligere ejere.
  • Der bliver bedre mulighed for succession i blandet benyttede ejendomme.
  • Det bliver muligt for en ægtefælle at succedere i sin afdøde ægtefælles ejendom.
  • En person får mulighed for at overtage sin ægtefælles etableringskontoindskud.

De nye regler har virkning fra 1. januar 2009. De medfører udskydelse af skattebetalinger og dermed et varigt provenutab for det offentlige svarende til ca. 50 mio. kr. årligt.

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig Peter Bak, tlf. 3392 4507

Høring / Folketingets hjemmeside