Skatteministeriet
21. januar 2014

L158 (Folketingsåret 2007-08, 2. samling)

Lov om ændring af emballageafgiftsloven, forbrugsafgiftsloven og konsumisafgiftsloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L158 (Folketingsåret 2007-08, 2. samling)

Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter og konsumisafgiftsloven (L 158) blev vedtaget den 10. juni 2008. Forslaget er en del af finanslovsaftalen for 2008.

Der blev under folketingsbehandlingen fremsat en række ændringsforslag til den del, der vedrører emballageafgiften. I den forbindelse ændredes bl.a. ikrafttrædelsestidspunktet fra 1. oktober 2008 til 1. september 2008 og mulighederne for at opnå godtgørelse af emballageafgift blev justeret.

Samtidig ændredes den tilsvarende godtgørelsesbestemmelse i lov nr. 1579 af 20. december 2006 om ændring af emballageafgiftsloven, således at godtgørelsesmulighederne er de samme for emballager med kildevand som for vand med smag. Lov nr. 1579 af 20. december 2006 vil blive sat i kraft pr. 1. september 2008, således at ikrafttrædelsestidspunktet i begge love er det samme.

Ændringerne af lov om forskellige forbrugsafgifter (ændring af afgiften vedrørende teekstrakt) samt af konsumisafgiftsloven (indførelse af en bagatelgrænse) træder i kraft den 1. juli 2008.

Høring / Folketingets hjemmeside