Skatteministeriet
21. januar 2014

L156 (Folketingsåret 2007-08, 2. samling)

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L156 (Folketingsåret 2007-08, 2. samling)

(Skattefrihed for reservebedsteforældre og selvvalgt uddannelse)

Lovforslaget er vedtaget af Folketinget ved 3. behandlingen den 29. april 2008.

Formålet med lovforslaget er dels at skabe bedre muligheder for, at forældre kan få passet deres syge børn, dels at støtte arbejdstageres muligheder for at udvikle deres kompetencer gennem selvvalgt uddannelse.

Det foreslås, at der etableres en ordning om skattefritagelse for vederlag op til 3.000 kr. årligt for pensionister m.v. (reservebedsteforældre), der ønsker at deltage i en sådan pasningsordning. Som et led i ordningen betaler forældrene typisk et mindre beløb pr. time til reservebedsteforældrene, som i dag er skattepligtigt. Hensigten med at fritage beløbene for skat er således i højere grad at nyttiggøre ressourcer hos den ældre del af befolkningen til fælles gavn for ældre og børnefamilier. Beløbet reguleres hvert år, jf. Skatteministeriets hjemmeside.

Målgruppen er især familier, som ikke har mulighed for gennem andre sociale kontakter at få dækket et akut behov for børnepasning.

Med skattefritagelsen for selvvalgt uddannelse sikres det, at udbetalinger fra en fond til en medarbejders kompetenceudvikling ligestilles med den gældende skattefrihed for udgifter, som afholdes til efteruddannelse mv. for de ansatte direkte af en arbejdsgiver. 

Forslaget skønnes at medføre et ubetydeligt provenutab.

Loven har virkning fra og med indkomståret 2008.

Et flertal bestående af V, S, DF, SF, EL og NY stemte for foslaget.

Yderligere oplysninger: K. Hoffritz. Tlf. 33924791

Høring / Folketingets hjemmeside