Skatteministeriet
21. januar 2014

L15 (Folketingsåret 2007-08, 2. samling)

Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og lov om vægtafgift af motorkøretøjer mv. - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L15 (Folketingsåret 2007-08, 2. samling)

(Nedvejning af varebiler)

Lovforslaget har til formål at fjerne en utilsigtet konsekvens af ændringerne i registreringsafgiften og vægtafgiften i foråret, jf. lov nr. 541 af 6. juni 2007 om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven.

Lovforslaget er rettet mod varebiler, der er eller bliver nedvejet fra en tilladt totalvægt over 2.000 kg til en tilladt totalvægt på 2.000 kg eller mindre efter den 24. april 2007. Der er i stort omfang sommeren over sket sådanne nedvejninger for at spare afgifter efter vægtafgiftsloven.Ved afgiftsomlægningen i foråret blev vægtgrænsen i registreringsafgiftsloven på 2 tons for varebiler fjernet. Herved blev registreringsafgiften for varebiler på 2-2½ tons og varebiler ikke over 2 tons den samme. Dette har gjort det attraktivt at nedveje varebiler fra en tilladt totalvægt på over 2 tons til 2 tons eller mindre for derved at spare løbende afgifter efter vægtafgiftsloven.Den årlige besparelse kan blive på op til ca. 5.650 kr. for en varebil.Foreløbig skønnes ca. 42.000 varebiler at være nedvejet siden den 24. april 2007.Efter lovforslaget skal der som udgangspunkt fremover betales afgifter efter vægtafgiftsloven, som om bilen ikke var blevet nedvejet.Det sker ved, at de nedvejede varebiler får en anmærkning i Centralregisteret for Motorkøretøjer om, at bilen fremover skal beskattes efter vægtafgiftsloven efter satserne for biler med en tilladt totalvægt i intervallet 2.001-2.500 kg, uanset at bilen er registreret i Centralregisteret med en lavere tilladt totalvægt.

Den højere vægtafgift mv. vil blive opkrævet fra januar måned 2008. De, der har nedvejet, slipper således med en lavere vægtafgift mv. frem til dette tidspunkt.

Samtidig stilles der forslag om, at biler, der nedvejes efter lovforslagets fremsættelse, skal afgiftsberigtiges på ny med 95 pct. efter registreringsafgiftsloven.

Det foreslås ligeledes, at biler, der er registreret første gang før den 25. april 2007 i Danmark eller i udlandet, og som fra den 28. november 2007 registreres i Centralregisteret for Motorkøretøjer som en varebil med en tilladt totalvægt på ikke over 2 tons, afgiftsbelægges - efter ejerens valg - enten

  • med 95 pct., eller
  • med 50 pct., kombineret med løbende afgift efter vægtafgiftsloven efter reglerne for varebiler med en tilladt totalvægt i intervallet 2.001-2.500 kg. 

Ikrafttrædelse og virkning

Loven træder i kraft dagen efter lovens offentliggørelse i Lovtidende. Bestemmelserne i § 29 og § 29 a, i registreringsafgiftsloven har virkning allerede fra den 28. november 2007. Det vil sige fra lovforslagets fremsættelse. 

Provenu

Med lovforslaget undgås et tab i statens indtægter fra vægtafgiften på ca. 170 mio. kr. årligt for ca. 42.000 nedvejede biler. Forslaget vil medføre en reduktion i statens indtægter fra registreringsafgiften på ca. 10-15 mio. kr. årligt i en årrække, hvorefter provenutabet reduceres gradvist.

Lovforslaget er vedtaget af Folketinget ved 3. behandlingen fredag den 14. december 2007.

Alle Folketingets partier stemte for lovforslaget.

Yderligere henvendelse:  Claus Kargo, 33 92 44 24 eller Ingrid Hornshøj Jensen, 33 92 48 33

Folketingets hjemmeside