Skatteministeriet
21. januar 2014

L13 (Folketingsåret 2007-08, 2. samling)

Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatnings-overenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien - resumè

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L13 (Folketingsåret 2007-08, 2. samling)

Lovforslaget er vedtaget af Folketinget ved 3. behandlingen den 22. januar 2008.

Baggrunden for loven er et dansk ønske om genforhandling af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med Frankrig og Spanien, så det sikres, at privattegnede pensioner, hvor indbetalingen har givet skattefradrag i Danmark, også udløser dansk beskatning ved udbetaling.

Forhandlinger om ændringer af de to overenskomster har ikke givet et resultat, der er mere til gensidig fordel. Der er ikke udsigt til, at nye forhandlinger vil give et sådant resultat, med mindre forudsætningerne ændres.

Loven går derfor ud på, at Folketinget bemyndiger regeringen til at opsige Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomster med Frankrig og Spanien, idet overenskomsterne ikke længere giver afbalancerede fordele for Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien.

Vedtagelsen af loven medfører ikke, at de to overenskomster opsiges. Det vil kun ske, hvis nye forhandlinger ikke giver et gunstigt resultat.

Loven har overgangsregler, som skal gælde, hvis overenskomsterne opsiges eller ændres. Reglerne angår for det første dansk beskatning af pension for personer (og eventuelle ægtefæller), som allerede den 28. november 2007 var hjemmehørende i Frankrig eller Spanien, og som senest 31. januar 2008 var begyndt at modtage dansk pension (herunder efterløn). Reglerne angår for det andet dansk ejendomsværdibeskatning for personer, der er hjemmehørende i Danmark og ejer feriebolig i Frankrig, som var anskaffet senest 28. november 2007.

Loven vil ikke umiddelbart medføre økonomiske konsekvenser af betydning for borgere og erhvervsvirksomheder.

Alle Folketingets partier stemte for lovforslaget.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Sven Ulstrup, tlf. 3392 3766

Folketingets hjemmeside