Skatteministeriet
21. januar 2014

L12 (Folketingsåret 2007-08, 2. samling)

Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Østrig - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L12 (Folketingsåret 2007-08, 2. samling)

Lovforslaget er vedtaget af Folketinget ved 3. behandlingen den 29. januar 2008.

Formålet med loven er at indhente Folketingets samtykke til, at regeringen tiltræder en ny dobbeltbeskatningso­verenskomst mellem Danmark og Østrig. Overenskomsten blev undertegnet den 25. maj 2007, men vil først kunne endeligt tiltrædes fra dansk side, når Folketinget har vedtaget en lov herom.

Overenskomsten indeholder regler for, hvornår Danmark henholdsvis Østrig kan beskatte forskellige former for indkomst, som en person, der er hjemmehørende i den ene stat (bopælssta­ten), modtager fra den anden stat (kildestaten), og om hvordan dobbeltbeskatning undgås.

Den nye dobbeltbeskatningsoverenskomst afløser en overenskomst fra 1961.

Den nye overenskomst indeholder regler om, at kildestaten ikke kan beskatte udbytte, som et datterselskab i denne stat udlodder til et moderselskab i den anden stat. I andre tilfælde kan kildestaten beskatte udbytte, som et selskab udlodder til en ejer i den anden stat, men skatten må højst være 15 pct. af udbyttets bruttobeløb.

Renter og royalties kan kun beskattes i bopælsstaten.

Offentlige ydelser (herunder sociale pensioner) kan beskattes i kildestaten.

Private pensioner kan beskattes i kildestaten. Det er en ændring i forhold til den gældende overenskomst, som medfører, at private pensioner kun kan beskattes i bopælsstaten. Den nye overenskomst indeholder en overgangsordning for personer, som ved overenskomstens ikrafttræden var hjemmehørende i en stat og modtog privat pension fra den anden stat, så denne pension fortsat kun kan beskattes i bopælsstaten. Fremtidige modtagere af danske pensioner i Østrig beskattes efter reglerne i den nye overenskomst, d.v.s. i Danmark.

Dobbeltbeskatning ophæves ved credit-metoden, så Danmark som bopælsstat nedsætter sin skat med den skat, der er betalt i Østrig. Nedsættelsen kan dog højst udgøre et beløb svarende til den danske skat, der falder på den østrigske indkomst.

Lovens økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser skønnes at være begrænsede.

Alle Folketingets partier stemte for lovforslaget.

Ydeligere henvendelse: Chefkonsulent Sven Ulstrup tlf. 3392 3766

Folketingets hjemmeside