Skatteministeriet
21. januar 2014

L115 (Folketingsåret 2007-08, 2. samling)

Forslag til lov om indgåelse af skatteaftaler mellem Danmark og Isle of Man - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L115 (Folketingsåret 2007-08, 2. samling)

Folketinget har énstemmigt vedtaget lovforslag L 115 om indgåelse af skatteaftaler med Isle of Man den 3. juni 2008.

Hermed har Folketinget givet sit samtykke til, at regeringen tiltræder fire skatteaftaler mellem Danmark og Isle of Man.

Aftalerne er indgået som led i OECD's arbejde med at bekæmpe skadelig skattepraksis. Med dette formål opfordrer OECD lande og jurisdiktioner med finansielle centre til at samarbejde med organisationen og herunder at indgå aftaler om udveksling af oplysninger til brug i skattesager.

Danmark har således indgået en aftale med Isle of Man om udveksling af oplysninger i skattesager. Aftalen medfører, at de danske skattemyndigheder kan indhente oplysninger fra skattemyndighederne på Isle of Man til brug ved dansk beskatning. Aftalen medvirker derved til at imødegå, at dansk beskatning kan omgås ved transaktioner med parter på Isle of Man.

I tilknytning hertil har Danmark og Isle of Man indgået tre andre skatteaftaler, der har som formål at medvirke til den erhvervsmæssige og økonomiske udvikling på Isle of Man, så andre virksomheder end de finansielle kan etableres der. Aftalerne medvirker til at fremme de økonomiske relationer mellem Danmark og Isle of Man..

Der er tale om to aftaler, som ophæver international dobbeltbeskatning i forholdet mellem Danmark og Isle of Man, for så vidt angår fysiske personer samt rederier og flyselskaber med international trafik. Desuden er der indgået aftale om, at forbundne foretagender i Danmark og på Isle of Man kan få løst konkrete sager med dobbeltbeskatning som følge af uenighed mellem de to aftaleparters skattemyndigheder om korrekt prisfastsættelse ved koncern-interne transaktioner.

Loven skønnes ikke at have administrative konsekvenser og har ikke EU-retlige aspekter. Loven økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser skønnes at være begrænsede, men loven medvirker på længere sigt til at modvirke utilsigtede provenutab.

Yderligere henvendelse: Specialkonsulent Merete Helle Hansen 3392 3761 og Chefkonsulent Sven Ulstrup 3392 3766

Folketingets hjemmeside