Skatteministeriet
21. januar 2014

L114 (Folketingsåret 2007-08, 2. samling)

Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Georgien - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L114 (Folketingsåret 2007-08, 2. samling)

Formålet med lovforslaget er at indhente Folketingets samtykke til, at regeringen tiltræder en ny dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Georgien. Aftalen blev undertegnet den 10. oktober 2007, men den vil først kunne endeligt tiltrædes fra dansk side, når Folketinget har vedtaget en lov herom.

Aftalen indeholder regler for, hvornår Danmark henholdsvis Georgien kan beskatte forskellige former for indkomst, som en person, der er hjemmehørende i den ene stat (bopælssta­ten), modtager fra den anden stat (kildestaten), og om hvordan dobbeltbeskatning undgås.

Efter aftalen kan ikke beskatte udbytter udloddet fra et datterselskab til et moderselskab, når moderselskabet ejer mindst 50 pct. af kapitalen i datterselskabet og har investeret mindst to mio. €. Det samme gælder, når modtageren er den anden stat eller dennes centralbank eller en offentlig myndighed. Hvis moderselskaber ejer mellem 10 og 50 pct. af kapitalen i datterselskabet og har investeret mindst 100.000 €, kan kildestaten beskatte udbytterne med 5 pct. I alle andre tilfælde kan kildestaten beskatte udloddede udbytter med 10 pct.

Renter og royalties kan ikke beskattes i kildestaten, hvis den retmæssige ejer er hjemmehørende i den anden stat.

Offentlige ydelser (herunder sociale pensioner) kan beskattes i kildestaten. Det samme gælder for private pensioner, hvis kildestaten har givet fradrag for indbetalingerne.

Dobbeltbeskatning ophæves ved credit-metoden, så Danmark som bopælsstat nedsætter sin skat med den skat, der er betalt i Georgien. Nedsættelsen kan dog højst udgøre et beløb svarende til den danske skat, der falder på den georgiske indkomst.

Lovforslaget skønnes ikke at have administrative konsekvenser, og det har ikke EU-retlige konsekvenser. Lovforslagets økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser skønnes at være meget begrænsede.

Yderligere henvendelse: Specialkonsulent Erik Jørgensen, tlf. 3392 4409

Folketingets hjemmeside