Skatteministeriet
21. januar 2014

B50 (Folketingsåret 2007-08, 2. samling)

Beslutningsforslag B 50 om indførelse af vejbenyttelsesafgift (roadpricing) for lastbiler - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
B50 (Folketingsåret 2007-08, 2. samling)

Forslagets indhold:

 • Det foreslås at indføre en dansk vejafgift for lastbiler på  12 t og derover, som er baseret på antallet af kørte kilometer.
 • Provenuet skal anvendes til en generel omlægning af bilafgifterne.
 • Baggrunden for forslaget er ifølge forslagsstillerne, at Tyskland har en kilometerbestemt afgift på tunge køretøjer. Tysk vognmandskørsel i Danmark er derfor mildt beskattet i forhold til dansk vognmandskørsel i Tyskland. Ved at indføre en tilsvarende dansk afgift kan der rettes op på den aktuelle skævhed mellem de to lande.
 • Samtidig vurderes det, at en vejafgift vil styrke brugen af transport på jernbane.
 • Forslagsstillerne henviser til, at en omlægning af bilafgifterne er en del af regeringsgrundlaget.

Regeringens holdning til forslaget:

 • Danmark har allerede en afgift for tunge køretøjers brug af vejnettet (vejbenyttelsesafgiften), der fungerer tilfredsstillende
 • En dyrere vejafgift end den eksisterende vil muligvis medføre ekstraomkostninger for transportører og forbrugere
 • Det kan ikke afvises, at det vil blive dyrt at implementere et nyt system med en vejafgift baseret på antal kørte kilometer.
 • Det er usikkert, om de eksisterende vejafgifter diskriminerer vognmænd efter nationalitet, da alle tunge køretøjer skal betale afgifterne.
 • Det er ikke entydigt, hvordan jernbanegodstrafikken ville påvirkes, hvis der indførtes en vejafgift i Danmark, da det kræver nærmere undersøgelser at forudsige.
 • Beslutningsforslaget om at fremsætte lovforslaget inden udgangen af 2008 afvises.
 • Overvejelserne om eventuelt at indføre en afstandsrelateret vejbenyttelsesafgift bør imidlertid indgå i Skattekommissionens arbejde.

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig Jens Peter Licht, tlf. 3392 4758