Skatteministeriet
22. januar 2014

L86 (Folketingsåret 2006-07)

Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre afgiftslove - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L86 (Folketingsåret 2006-07)

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandlingen den 15. december 2006.

Ændringsloven indeholder 3 hovedelementer:

1) ligestilling af importører og producenter af behandlede jordnødder. Dækningsafgiften nedsættes fra 14,20 kr. pr. kg til 8,50 kr. pr. kg på varer, der indeholder behandlede jordnødder. Det betyder, at en importør af coatede jordnødder kommer til at betale samme afgift som den danske producent.

2) ændrer forbrugsafgiftsloven, så der kan ske fradrag i den afgiftspligtige mængde som følge af f.eks. datoudløb på kaffe- eller teprodukter.

3) ændrer registreringsafgiftsloven, vægtafgiftsloven og ejerafgiftsloven, så afgiftsfritagelserne for el-drevne køretøjer forlænges med 3 år indtil og med den 31. december 2009. Siden 1984 har udviklingen for el-drevne køretøjer været understøttet af tidsbegrænsede fritagelser for registreringsafgift, senest til udgangen af 2006. Det vurderes, at der fortsat er behov for at tilskynde udviklingen for el-drevne køretøjer med afgiftsfritagelser. Det foreslås derfor, at de tidsbegrænsede fritagelser for registreringsafgift og brændstofforbrugsafgift eller vægtafgift, forlænges med endnu 3 år til udgangen af 2009.

Ændringslovene skønnes samlet set, at reducere statens indtægter med 5 - 7 mio. kr. årligt.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Det vil sige, at regeringspartierne (V og KF), S, DF, RV, SF og EL stemte for lovforslaget.

Ydeligere henvendelse: Specialkonsulent Joel Nielsen, tlf. 3392 4510

Folketingets hjemmeside