Skatteministeriet
22. januar 2014

L84 (Folketingsåret 2006-07)

Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L84 (Folketingsåret 2006-07)

Lovforslaget er et led i udmøntningen af finanslovsaftalen 2007 mellem regeringspartierne (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti.

Lovforslaget går ud på at indføre adgang til syn og skøn i skattesager, der er under klagebehandling i et skatteankenævn. I tilknytning hertil foreslås det, at der indføres adgang til omkostningsgodtgørelse i disse sager.

Efter de gældende regler må en borger eller virksomhed, der ønsker syn og skøn afholdt, vente til sagen er påklaget til Landsskatteretten.  

Det foreslås, at ændringerne skal have virkning fra den 1. januar 2007.

Yderligere henvendelse: Specialkonsulent Merete Helle Hansen, tlf. 3392 3761

Folketingets hjemmeside