Skatteministeriet
22. januar 2014

L30 (Folketingsåret 2006-07)

Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Amerikas Forenede Stater - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L30 (Folketingsåret 2006-07)

Formålet med lovforslaget er, at en protokol om ændring af den dansk-amerikanske dobbeltbeskatningsoverenskomst gennemføres som dansk lov.

Protokollen opdaterer dobbeltbeskatningsoverenskomsten fra 1999 i overensstemmelse med senere udvikling. Ændringerne angår især overenskomstens artikel om udbytte og artikel om begrænsning af overenskomstfordele.

Efter dansk ønske ændres overenskomstens artikel om udbytte, som et selskab i den ene stat modtager fra et selskab i den anden stat. Ændringen medfører, at et dansk moderselskab i fremtiden kan modtage udbytte fra dets amerikanske datterselskab uden at betale amerikansk udbytteskat, når det danske selskab ejer aktier i det amerikanske selskab med mindst 80 pct. af stemmerettighederne i dette selskab. I dag opkræver USA en skat på 5 pct. af bruttobeløbet af udbyttet i overensstemmelse med den gældende overenskomst.

Ændringen stiller danske moderselskaber på linie med moderselskaber i andre lande, som i de senere år har opnået en tilsvarende ændring af deres overenskomst med USA.

Efter amerikansk ønske ændres overenskomstens artikel om begrænsning af overenskomstfordele. Artiklen skal sikre, at personer og selskaber i tredjelande - især lande uden en dobbeltbeskatningsoverenskomst med USA - som modtager indtægter fra USA, ikke kan få fordele efter den dansk-amerikanske overenskomst ved at modtage indtægterne gennem et dansk selskab.

Ændringen medfører, at artiklen kommer til at svare til, hvad USA har gennemført i nyere dobbeltbeskatningsoverenskomster med andre lande. Der er tale om tekniske ændringer, som skal sikre bestemmelsens effektivitet.

Lovforslaget skønnes ikke at have nævneværdige administrative eller provenumæssige virkninger.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Sven Ulstrup, tlf 3392 3766

Folketingets hjemmeside