Skatteministeriet
22. januar 2014

L29 (Folketingsåret 2006-07)

Forslag til lov om ændring af toldloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L29 (Folketingsåret 2006-07)

Folketinget har den 14. december 2006 vedtaget et lovforslag om ændring af toldloven, hvorved en række bestemmelser ændres bl.a. for at tilpasse toldloven til en vedtaget EU-forordning om kontrol med likvide midler.

Lovforslaget består af følgende elementer:

Kontrol med likvide midler

Ændring af bestemmelserne om kontrol med penge, der medtages af rejsende. Der er vedtaget en EU-forordning om kontrol med likvide midler, og for at bringe toldloven i overensstemmelse med forordningen, ændres beløbsgrænsen for kontrol i toldloven fra 15.000 euro til 10.000 euro (ca. 75.000 kr.).

Kontrol med den afgiftsfri indførsel af cigaretter efter Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af EU den 1. januar 2007

Ændring af den EU-fastsatte bestemmelse om kontrol af cigaretter, der medtages af rejsende fra nye medlemslande. Bestemmelsen er nu formuleret generelt, så der ikke er behov for at ændre loven, hver gang nye lande bliver medlemmer af EU.

Ændring af straffebestemmelser

Ændring af strafferammen i toldlovens §§ 73, stk. 2 og 76, stk. 2, til 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289. Formålet er at skabe parallelitet til tilsvarende straffebestemmelser på Skatteministeriets område.

Ikrafttrædelse

Loven træder i kraft den 1. januar 2007. De nye bestemmelser om kontrol med likvide midler, hvorved beløbsgrænsen ændres fra 15.000 euro til 10.000 euro (ca. 75.000 kr.), træder dog først i kraft den 15. juni 2007, som er anvendelsestidspunktet for EU-forordningen om kontrol med likvide midler.

Vedtagelse

Regeringspartierne samt RV, S, SF og EL stemte for lovforslaget.

Yderligere henvendelse

Kontakt Kontorchef Ulla Trolle, 7237 8888 / Jeanette Holden Heiner, 7237 3386

Høring / Folketingets hjemmeside