Skatteministeriet
22. januar 2014

L155 (Folketingsåret 2006-07)

Forslag til lov om ændring af dødsboskatteloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L155 (Folketingsåret 2006-07)

(Ændrede beskatningsregler for uskiftet bo m.v.)

Folketinget har vedtaget lovforslaget ved 3. behandling den 12. april 2007. Vedtagelsen er enstemmig.

Lovforslaget går ud på at ændre skatteberegningen i dødsåret i de tilfælde, hvor en afdød persons ægtefælle overtager boet. I disse tilfælde foretages der to skatteansættelser i dødsåret: én af den efterlevende ægtefælle og én af afdødes indkomst fra indkomstårets begyndelse og  frem til dødsfaldet. 

Efter de gældende regler anvendes den efterlevende ægtefælles skatteprocenter ved beregning af skat på grundlag af begge indkomster. Ændringen består i, at man fremover anvender afdødes skatteprocenter ved beregning af skat på grundlag af afdødes indkomst. 

Ændringen har kun betydning i to tilfældegrupper:

  • hvor kun den ene af ægtefællerne er medlem af Folkekirken og derfor har betalt kirkeskat og
  • hvor ægtefællerne er skattepligtige til hver sin kommune med hver sin skatteprocent.

I tilfælde, hvor ægtefæller bor i samme kommune og har samme status i forhold til Folkekirken, har ændringen ingen betydning.

Baggrunden for lovforslaget er bl.a. det af SF fremsatte beslutningsforslag B 8 af 12. oktober 2006 om retfærdig beregning af kirkeskatten for ægtefæller ved dødsfald. Lovforslaget gør det muligt at tilgodese afdødes vilje med hensyn til betaling af kirkeskat i dødsåret:

Hvis den afdøde ægtefælle ikke var medlem af Folkekirken, men den efterlevende ægtefælle er medlem, beregnes der efter gældende regler kirkeskat med den efterlevendes skatteprocent ved beregning af skat på grundlag af begge ægtefællers indkomst i dødsåret. Efter lovforslaget skal der ikke beregnes kirkeskat på grundlag af afdødes indkomst. Den efterlevende ægtefælles samlede skattetilsvar bliver således lavere, end tilfældet er efter gældende regler, hvorved afdødes vilje tilgodeses. 

Hvis den afdøde ægtefælle var medlem af Folkekirken, men den efterlevende ægtefælle ikke er medlem, beregnes der efter gældende regler ikke kirkeskat

på grundlag af ægtefællernes indkomst i dødsåret. Efter lovforslaget skal der fremover beregnes kirkeskat med afdødes skatteprocent ved beregning af skat på grundlag af afdødes indkomst. Den efterlevende ægtefælles samlede skattetilsvar bliver således højere, end tilfældet er efter gældende regler, hvorved afdødes vilje tilgodeses.

Det foreslås, at ændringen skal have virkning for tilfælde, hvor afdøde er afgået ved døden efter påbegyndelsen af indkomståret 2008.

Lovforslaget skønnes at være provenuneutralt, men at medføre administrative omkostninger til systemudvikling i SKAT i størrelsesordenen 955.000 kr. i 2007. 

Yderligere henvendelse: Merete Helle Hansen, tlf. 33 92 37 61

Høring / Folketingets hjemmeside