Skatteministeriet
22. januar 2014

Lovforslag 2006-07

Oversigt over Skatteministeriets lovforslag i folketingsåret 2006-07.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Lovforslag 2006-07

Under "Høring" kan du finde høringsmaterialer (inkl. resuméer) og høringssvar. Under "Folketingets hjemmeside" kan du finde Folketingets behandlinger af forslaget.  

L 220  Forslag til lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love.
(Lavere skat på arbejde).
Resumé /Høring / Folketingets hjemmeside

L 217  Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven.
(Omlægning af bilbeskatningen for at mindske CO2-udledningen m.v).
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 213 (Lov nr. 540 af 06.06.07) Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige skattelove
 (CFC-beskatning og kapitalfonde m.m.).
Resumé /Høring / Folketingets hjemmeside

L 211 (Lov nr. 539 af 06.06.07) - Forslag om ændring af tonnageskatteloven  
(Justering af tonnageskatteordningen).
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 190 (Lov nr. 538 af 06.06.07) - Forslag til lov om ændring af lov om en arbejdsmarkedsfond, kildeskatteloven og ligningsloven
(Fjernelse af arbejdsmarkedsbidraget på forfatteres indtægter fra biblioteksafgifter og udvidelse af skattefriheden for hæderspriser til kunstnere)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 155 (Lov nr. 348 af 18.04.07) - Forslag til lov om ændring af dødsboskatteloven
(Ændrede beskatningsregler for uskiftet bo m.v.). Folketinget har vedtaget lovforslaget ved 3. behandling den 12. april 2007
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 154 (Lov nr. 347 af 18.04.07) - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, lov om en arbejdsmarkedsfond og kildeskatteloven
(Forhøjelse af aldersgrænser og tilbagebetaling af efterløns- og fleksydelsesbidrag). Vedtaget af Folketinget ved 3. behandlingen den 12. april 2007
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 144 (Lov nr. 346 af 18.04.07) - Forslag til Lov om ændring af lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer og forskellige andre love
(Automatisk modregning mv.). Folketinget har vedtaget lovforslaget ved 3. behandling den 12. april 2007
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 143 (Lov nr. 345 af 18.04.07)- Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love
(Landsskatterettens og Skatteministeriets kompetence i visse sager m.v.). Folketinget har vedtaget lovforslaget ved 3. behandling den 12. april 2007
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 110 (Lov nr. 343 af 18.04.07 og lov nr. 344 af 18.04.07) Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven og andre skattelove
(Skattefri omstrukturering af selskaber og justering af sambeskatningsreglerne m.v.). (Hybride finansieringsinstrumenter, genbeskatning af underskud og selskabers salg af aktier til udstedende selskab m.v.). Vedtaget af Folketinget ved 3. behandlingen den 12. april 2007
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside L 110A L 110B

L 86 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre afgiftslove
(Ændring af dæknings- og råstofafgiften og afgiften på kaffe og te og forlængelse af afgiftsfritagelserne for el-drevne køretøjer). Vedtaget af Folketinget ved 3. behandlingen den 15. december 2006
Resumé /Folketingets hjemmeside

L 85 Forslag til lov om ændring af ligningsloven
(Forhøjelse af fradraget for gaver til almenvelgørende foreninger mv. samt obligatorisk indberetning for disse). Vedtaget af Folketinget ved 3. behandlingen den 15. december 2006
Resumé /Høring / Folketingets hjemmeside

L 84 Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven
(syn og skøn under skatteankenævnsbehandling og omkostningsgodtgørelse hertil). Vedtaget af Folketinget ved 3. behandlingen den 15. december 2006
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 83 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre skattelove
(Bedre mulighed for generationsskifte). Vedtaget af Folketinget ved 3. behandlingen den 15. december 2006
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 82 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af mineralvand samt emballageafgiftsloven
(Nedsættelse af mineralvandsafgiften samt emballageafgiften for kildevandsflasker)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside L 82A L 82B

L 66 (Lov nr. 106 af 07.02.07) - Forslag til lov om ændring af lov om tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v. og forskellige andre love
(Digital tinglysning m.v)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 43 Forslag til lov om ændring af lov om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer mv.
(Præcisering af sidste rettidige indbetalingsdato med hensyn til indbetaling af foreløbige skatter) Fremsat af Morten Homann (SF), Poul Henrik Hedeboe (SF) og Ole Sohn (SF)
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 33 Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove
(Leveringsrettigheder for sukkerroer og genetablering af overgangsregel). Vedtaget af Folketinget ved 3. behandlingen den 14. december 2006
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 32 Forslag til lov om ændring af ligningsloven
(Videreførelse af det forhøjede befordringsfradrag for pendlere i udkantskommuner).  
Folketingets hjemmeside                    

L 31 (Lov nr. 1575 af 20.12.06) - Forslag til lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale
Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Amerikas Forenede Stater
Formålet med lovforslaget er, at en protokol om ændring af den dansk-amerikanske dobbeltbeskatningsoverenskomst gennemføres som dansk lov. Vedtaget den 15. december 2006
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 30 (Lov nr. 1574 af 20.12.06) - Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Amerikas Forenede Stater
Formålet med lovforslaget er, at en protokol om ændring af den dansk-amerikanske dobbeltbeskatningsoverenskomst gennemføres som dansk lov.
Resumé /
Folketingets hjemmeside

L 29 (Lov nr. 1573 af 20.12.06)- Forslag til lov om ændring af toldloven
(Nye EU-medlemmers tiltrædelse af EU, kontrol med likvide midler m.v.). Folketinget har den 14. december 2006 vedtaget lovforslaget
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside